Mai multă libertate pentru CNPF. Cum vrea instituţia să diminueze imixtiunea instanţelor în activitatea sa

Ion Chișlea
24/06/2022

Legislativul a votat, în prima lectură, un proiect de lege care va oferi mai multă independenţă Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Potrivit autorilor, scopul fundamental al inițiativei este "de a elimina imixtiunea abuzivă a instanțelor în activitatea Comisiei".

„Reglementările propuse vizează particularitățile de parcurgere a procedurilor administrative de control. Astfel, este reglementată împuternicirea președintelui CNPF cu posibilitatea de a lua decizii ce țin de procedurile administrative, inclusiv suspendarea, prelungirea, conexarea acestora, dar și atragerea terților în procedură administrativă. Totodată, este prevăzută situația în care deciziile menționate pot fi adoptate de Consiliul de administrație al CNPF”, se menționează un comunicat al Legislativului.  

Alte modificări vizează aspecte ce țin de suspendarea de către instanţă a executării actelor administrative individuale ale CNPF.

Totodată, se propune completarea Legii cu prevederi ce stabilesc atribuțiile CNPF în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul de lege urmează a fi supus dezbaterilor în lectura finală.

Ion Chișlea
24/06/2022Follow us on Telegram

Comentarii