Parlamentul a anunțat concurs pentru selectarea a patru membri ai CSM

Anticoruptie.md
05/02/2020

Comisia juridică, numiri și imunități a anunțat miercuri concursul pentru selectarea a patru candidați la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului.

Potrivit condițiilor concursului, candidatul la funcția de membru al CSM trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. activează în învățământul superior în calitate de personal științifico-didactic titular (lector universitar, conferențiar universitar, profesor universitar);
  3. deține experiență științifico-didactică în învățământul superior de minimum 5 ani;
  4. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;
  5. are reputație ireproșabilă și înaltă competenţă profesională.

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până la 19 februarie 2020 inclusiv, ora 17:00 și vor conține:

– scrisoarea de motivare;
– curriculum vitae;
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare, indicate în CV, inclusiv documentele care atestă deținerea titlului științific, titlului stiințifico-didactic;
– 2 scrisori de recomandare;
– certificat de la locul de muncă care demonstrează respectarea pct. 3 lit. c) din Regulament;
– cazierul judiciar;
– declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
– declarația de avere și interese personale cu semnătura olografă, în formatul prevăzut la anexa nr. 1 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, completată în corespundere cu Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin ordinul nr. 2 din 13 ianuarie 2017 de către Autoritatea Națională de Integritate, cu indicarea veniturilor obținute pentru anul 2019;
– acordul privind publicarea informației prezentate de către candidat în condițiile pct. 10 din prezentul Regulament;
– proiectul privind principalele obiective pe care le va urmări în cazul alegerii în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul de modificare a Legii cu privire la CSM a fost votat în lectură finală la 20 decembrie 2019. Potrivit acestuia, CSM va fi format din 15 membri, cu trei mai mulți decât în prezent. Doi membri de drept titulari din rândul profesorilor vor fi aleși de către Comisia juridică numiri și imunități, iar un membru din rândul magistraților va fi desemnat de către Adunarea generală a judecătorilor. De asemenea, este prevăzută o nouă modalitate de selectare a membrilor CSM de către Adunarea Generală a Judecătorilor din rândul judecătorilor. Astfel, patru membri urmează a fi selectați din rândul judecătorilor care activează la nivelul de prima instanță, doi membri – din rândul judecătorilor care activează la nivelul instanței de apel și un membru – din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Totodată, în cazul în care survine interimatul funcției de președinte al CSM, acesta va fi asigurat de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători.

Anticoruptie.md
05/02/2020Become a Patron!

Comentarii