Uniunea Avocaților, îngrijorată de abuzurile la care sunt supuși avocații din Republica Moldova

Anticoruptie.md
22/12/2016
Foto: UAM

Uniunea Avocaţilor din R. Moldova atenţionează instituţiile statului asupra multiplelor cazuri de încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale omului, multe dintre care tind să capete un caracter sistemic.

Într-un apel public lansat de instituție în adresa procurorului general, a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, a directorului CNA, a ministrului Justiției Vladimir Cebotari și președintelui CSJ Mihai Poalelungi, se menționează că sunt frecvente cazurile aplicării selective a legii, fiind flagrant încălcate normele procesuale ce stabilesc condiţiile pornirii urmării penale, reluării acesteia, punerii unei persoane sub învinuire şi aplicarea măsurilor procesuale corelative. Dintre cele mai grave încălcări, UA menționează pornirea urmăririi penale după expirarea termenelor de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, reluările succesive a urmăririi penale şi anularea fără motive pertinente a ordonanţelor de neîncepere a urmăririi penale sau a celor de scoatere de sub urmărire penală,  aplicarea abuzivă a măsurilor preventive, ridicarea sau sechestrarea bunurilor care nu au o legătură cu cauza penală şi reţinerea acestor bunuri pe durate nedeterminate, scurgerile intenţionate a informațiilor din dosarele penale către presă cu scop de manipulare a opiniei publice şi de creare a imaginii negative a unei persoane etc.

De asemenea, Uniunea Avocaților își exprimă dezaprobarea față de  atitudinea magistraților faţă de avocaţi în proces. „Avocații sunt neglijați și ignorați de judecătorii care îi citează să fie prezenți în instanță la o oră concretă, iar apoi sunt îndemnați să aștepte ore în șir, pe holurile instanțelor, până va veni rândul judecării cauzei în care participă, fapt ce creează suprapuneri ale ședințelor de judecată, iar avocații nu-și pot organiza eficient timpul de muncă, suportând pierderi financiare însemnate”, se arată în scrisoarea deschisă, semnată de președinta UA, Nina Lozan.

O îngrijorare mare trezește faptul că mai mulți avocați s-au pomenit cu dosare penale pentru infracțiuni, subiecți ale cărora avocații nu pot fi (de ex., împotriva avocaților Veaceslav Țurcan, Maxim Belinschi a fost începută urmărirea penală în baza art. 3521 falsul în declarații). „Această normă din Codul penal face parte din categoria infracțiunilor contra autorităților publice și securității de stat şi nu vizează infracțiunile din domeniul justiției. Prin urmare, avocatul nicidecum nu poate fi subiect al acestei infracțiuni. Avocatul acţionează în interesul clientului şi face uz de informaţia oferită de acesta, dar nu are obligaţiunea sau capacitatea de a verifica autenticitatea şi veridicitatea acesteia”, precizează UA.

Uniunea Avocaților solicită monitorizarea situaţiei privind rolul avocaturii în înfăptuirea actului de justiţie, inclusiv CCBE, și susținere urgentă pentru contracararea abuzurilor practicate de autoritățile naționale. „Avem speranţa că investirea în funcţie a procurorului general va contribui la eliminarea din practica Procuraturii a acţiunilor care sunt contrare normelor legale şi va pune aplicarea acestora în făgașul asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în spiritul principiului prezumţiei nevinovăţiei. Doar în asemenea mod vom asigura protecţia persoanei împotriva acțiunilor abuzive, vom garanta libertatea individuală a persoanei, vom stimula autoritățile statului spre căutarea adevărului prin revizuirea convingerii că persoana împotriva căreia se exercită o acțiune penală este vinovată din start. Pentru a evita în continuare încălcările și intimidările avocaților, Uniunea Avocaţilor, în calitatea sa de organ al autoadministrării avocaturii, va acţiona cu fermitate şi va utiliza toate formele de manifestare permise de lege pentru a asigura funcționarea cadrului legal în activitatea profesională a avocaților”, se mai spune în scrisoarea deschisă.

Anticoruptie.md
22/12/2016
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii