Plîngere

Artur Ţaulean
10/07/2013

Subsemnatul Ţaulean Artur, prin prezenta solicit pornirea procesului penal în privinţa Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale a Primăria mun. Chişinău” precum şi a întreprinderii „Eligibil-Con” S.R.L.

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, la data de 22.03.2011 de către Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale a Primăria mun. Chişinău”(parte contractantă) a fost organizată licitaţia publică cu nr. 419/11, fiind propus ca obiect al achiziţiei, efectuarea „Lucrărilor de canalizare a comunei Bubuieci, mun. Chişinău".
Cîştigător al acestei licitaţii a fost desemnată întreprinderea „Eligibil-Con” S.R.L., cu termen de executare a lucrărilor de 5 luni.
Aproximativ în primăvara anului 2011 au şi început efectuarea lucrărilor de canalizare pe str. Şcolii 30, com. Bubuieci – care pînă în prezent nu au fost finalizate.
Casele de pe str. Şcolii n-au fost conectate la canalizare; canalizarea nu funcţionează şi nici nu suntem siguri că lucrările au fost efectuate conform normelor:
• fîntînele sunt acoperite cu capace improvizate sau plăci de beton şi sunt dezgolite (lucru care a dus la înnămolirea canalizării);
• şanţurile n-au fost acoperite, formându-se gropi adînci de-a lungul canalizării şi în jurul fîntînilor, din care cauză unele din ele sunt distruse;
• în urma lucrărilor de canalizare drumurile au fost distruse în totalitate, fără a fi reparate, sau cel puţin nivelate şi pietruite;
Locuitorii străzii, inclusiv copii, sunt nevoiţi să înoate prin glod. În perioada ploioasă a anului, este anevoios să te deplasezi pe str. Şcolii, iar copii ajung uzi şi plini de glod la Şcoală, deoarece S.R.L. „Eligibil Com” au abandonat lucrările de canalizare.
Nu au fost efectuat lucrările de curăţire de pămînt a străzilor şi nu a fost restabilit stratul de pietriş existent pe străzile Şcolii şi T. Bubuiog, străzi care au fost pietruite de Primăria com. Bubuieci şi locuitorii străzii.
Calitatea lucrărilor se efectuează cu abateri de la normele de construcţie, fîntînele nu sunt corect instalate, nu au fundaţii rezistente, ca rezultat acestea se prăbuşesc iar reţelele se deteriorează.
Primăria com. Bubuieci şi locuitorii s-au adresat de nenumerate ori cu demersuri prin care s-a solicitat să fie finisat proiectul de canalizare şi reparare a drumului. Însă fără nici un rezultat.
În baza celor relatate mai sus, solicităm, tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile de îndeplinirea necalitativă a lucrărilor de canalizare din com. Bubuieci, str. Şcolii – 1800 m, str. T. Bubuiog – 400m.
Proiectul de canalizare a costat 9 000 000 lei.
Proiectul trebuia să fie finisat în toamna anului 2011. (5 luni).
Ne-am adresat la Primăria municipiului Chişinău, la Direcţia Construcţii Capitale,însă fără nici un folos, ba chiar şi la întreprinderea Eligibil Con SRL am fost, unde am fost informat că la a cea adresa nu există nici o firmă cu aşa denumire şi nici nu a existat...
Considerăm că în acţiunile întreprinderii/persoanelor cu funcţie de răspundere nominalizate, sunt prezenţi indicii componenţei de infracţiune prevăzute de art. 257, 329 CP al RM.
În drept, îmi întemeiez cererea pe prevederile art. 262, 263, 265, 274 CPP al RM.
Daca subiectul dat prezintă interes rog să fiu informat pentru a depune Plîngere oficial!!
Mulţumim anticipat!!!

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Artur Ţaulean
10/07/2013

Comments