Schemă de corupție la Apele-Moldovei

anonim
03/02/2016

În anul 2012, Ministerul Mediului a alocat circa 52 de milioane de lei, iar în următorul an alte aproape 24 de milioane pentru reconstruirea digurilor de protecție de-a lungul râurilor Nistru și Prut.

Apele-Moldovei a desemnat doi antreprenori principali pentru efectuarea lucrărilor de construcție, fără a organiza licitații publice - SA „Aqua-Prut” din or. Cahul ți Stațiunea tehnologică pentru irigare din Chișinău. În schimbul contractelor oferite, Apele-Moldovei a obligat antreprenorii să plătească până la 15% din suma lucrărilor de construcție în chesh conducerii agenției dlui Marin Adam conform scehemei descrise mai jos.

Antreprenorul principal transmitea în subantrepriză unei sau mai multor firme-fantomă un anumit volum de lucrări, pe care îl îndeplinea de fapt antreprenorul principal. Firma fantomă primea prin transfer plata pentru lucrări și întorcea antreprenorului principali bani în numerar, reținând un procent pentru convertirea sumelor în chesh. Apoi banii se transmiteau conducerii agenției Apele-Moldovei.

Una dintre firmele-fantomă utilizată este:

Irmacom-Prim SRL, or.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 118, director A.Carabet

p/c 2251632182, BC Moldoncombank, fil. Telecomtrans, Codul Bancii MOLDMD2X331, Cod fiscal: 1004600062302, TVA 0506599.

Volumul tranzacțiilor poate fi ușor depistat în urma unui control la S.A. „Aqua-Prut” și Stațiunea tehnologică de irigare.

Conform legislației RM toate vânzările țevelor și utilajului pentru organizațiile teritoriale trebuie să fie aprobate de Apele-Moldovei. Toate vânzările au fost taxate de conducerea agenției.

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

anonim
03/02/2016

Comments