Interceptări, stenograme // Licitații trucate cu alimente alterate în școlile și grădinițele din Capitală. Angajata unei grădinițe, către un funcționar public: „Fileul când se dezgheață parcă e o cârpă”

Anticoruptie.md
24/11/2016
Foto: DGETS

Nouă funcționari publici din cadrul direcţiilor municipale de educaţie din toate sectoarele Capitalei și șapte reprezentanți ai unor agenți economici au fost reținuți joi, 24 noiembrie, în cadrul unui dosar privind trucarea licitațiilor publice ce țin de asi­gu­ra­rea cu pro­du­se ali­men­ta­re a şco­li­lor şi gră­di­ni­ţe­lor din Chișinău. În total sunt vizate 23 de persoane care urmează să fie audiate. Procurorii și ofițerii CNA au prezentat interceptări din care reiese că o parte din produsele livrate erau alterate. 

UPDATE Alți doi funcţionari au fost reţinuţi de ofiţerii CNA şi procurori în dosarul licitaţiilor trucate în sistemul educaţional din Chişinău. Este vorba despre şeful şi şeful adjunct al Direcţiei Educaţie, tineret şi sport al sectorului Râşcani.

„La înce­pu­tul lunii mar­tie 2016 a fost dis­pu­să por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul tru­că­rii lici­ta­ți­i­lor. Pe parcursul desfășurării anchetei au fost inițiate alte peste 30 de cauze penale în baza diferitor componente de infracțiune, cum ar fi abuz de serviciu, trafic de influență, corupere pasivă, corupere activă - când persoane care gestionează societăți comerciale transmiteau bani pentru persoane publice implicate în organizarea licitațiilor, în vederea achiziției produselor alimentare, ca aceștia să nu-și îndeplinească corespunzător atribuțiile de serviciu. (...) Au fost efectuate interceptări, s-a recurs la investigatori sub acoperire”, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. 

Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, joi, 24 noiembrie, au fost des­fă­șu­rate 46 de per­che­zi­ții. „În cadrul une­ia din­tre aces­te per­che­zi­ții, o persoană a încer­cat să dis­tru­gă anu­mi­te docu­men­te care urmau să fie ridi­ca­te, dar nu a reu­șit. În cadrul acestui dosar sunt vizate toate direcțiile din municipiul Chișinău - Centru, Ciocana, Râșcani și Botanica. În total, în dosar vor fi audi­a­te 23 de per­soa­ne în cali­ta­te de bănu­iți. Per­soa­ne­le care au fost supu­se per­che­zi­ți­i­lor sunt admi­nis­tra­to­ri ai între­prin­de­ri­lor care au fur­ni­zat pro­du­se ali­men­ta­re în baza con­trac­tu­lui cu Direc­ția gene­ra­lă edu­ca­ție, tine­ret și sport. Ei sunt bănu­iți că favo­ri­zau unii agen­ți eco­no­mi­ci care par­ti­ci­pau la lici­ta­ții”, a precizat Bogdan Zum­brea­nu, şeful Dire­cţi­ei gene­ra­le de urmă­ri­re pena­lă din cadrul CNA.

Bogdan Zumbreanu a explicat că trucarea licitațiilor a avut loc prin aranjarea condițiilor de concurs pentru un anumit agent economic, participarea diferitor firme care în realitate erau gestionate de aceeași persoană sau oferirea de informații contra plată despre celelalte oferte prezentate. Suma mitei era de până la 10.000 de lei. „Un repre­zen­tant inte­re­sat în câști­ga­rea lici­ta­ți­ei asi­gu­ra par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ție a altor agen­ți eco­no­mi­ci afi­li­ați. Un agent din­tre aceștia pre­zen­ta cel mai mic preț, care urma să fie câști­gă­tor, une­o­ri chiar unul care nu adu­cea pro­fit, con­ști­en­ti­zând că un preț mai mic nu va fi îna­in­tat de alt par­ti­ci­pant. Ulte­ri­or, agen­tul eco­no­mic care era afi­li­at per­soa­nei inte­re­sa­te, din cau­za că nu avea un cer­ti­fi­cat, sau alt motiv, era des­ca­li­fi­cat și lici­ta­ția era câști­ga­tă de alt­ci­ne­va din­tre cei afi­li­ați și care era inte­re­sat. Totul se făcea cu acor­dul unor per­soa­ne publi­ce din direc­ți­i­le muni­ci­pa­le”, a adăugat Viorel Mora­ri.

Reprezentanții CNA și ai Procuraturii Anticorupție au oferit interceptări și stenograme din care reiese că în școli și grădinițe au ajuns produse alterate.

  

Anticoruptie.md
24/11/2016
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii