Consulatul Moldovei la Odesa // Curtea de Apel Chișinău a casat decizia privind aplicarea hotârârii Guvernului Filip    

Ilie Gulca
07/04/2021
Consulatul Republicii Moldova la Odesa. Foto: odessa.online

Curtea de Apel Chișinău a casat integralpe 6 aprilie, hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, cu adoptarea unei noi decizii în cazul litigiului legat de edificiul Consulatului Republicii Moldova din Odesa. Guvernul atacase decizia primei instanțe care dase câștig de cauză unei ucrainence. În urma unei decizii a Guvernului Filip, aceasta pretinde că ar fi proprietara edificiului și a terenului aferent amplasat în una dintre cele mai scumpe zone ale orașului.

„Decizia este executorie din momentul emiterii”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne și Integrării Europene emis miercuri.

Totul a pornit de la o decizie a Guvernului Filip din 27 februarie 2019, care prevedea trecerea din domeniul public în domeniul privat al proprietății de stat, a bunului imobil (construcție capitală) amplasat pe str. Posmitnogo nr. 2/2 Б, or. Odesa, Ucraina, proprietate a Republicii Moldova, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Inițial, pentru clădire și teren a fost stabilit un preț cu mult sub cel de piață. În cele din urmă, construcția a fost evaluată la 468.800 de dolari, iar terenul – la 1.465.600 de dolari.

La 31 ianuarie 2020, beneficiara contractului de schimb, Iryna Rolemska, a acționat în judecată MAEIE și Agenția Proprietății Publice cu solicitarea de a obliga cele două instituții să pună în aplicare prevederile hotărârii Guvernului Filip. Numai că Guvernul Chicu a abrogat la 31 iulie 2020 Hotărârea Guvernului Filip și a renunțat la contractul de schimb.

Drept consecință, Irina Rolemskaia a solicitat anularea Hotărârii Guvernului Chicu, iar Ludmila Holevițcaia, magistrată a Judecătoriei Chișinău, i-a dat câștig de cauză la 23 octombrie 2020.

Hotărârea respectivă a fost calificată de Guvern drept „neîntemeiată, emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material și procedural, precum și neelucidarea circumstanțelor importante”.

Ilie Gulca
07/04/2021

Comentarii