Judecătorul Ion Ţurcan, scos basma curată după ce SIS a constatat că a mers în vacanță pe banii unei persoane care figura într-un dosar

Victoria Dodon
21/03/2016
Ion Ţurcan (centru), la Adunarea generală a judecătorilor Foto: CIJM

Procedura disciplinară în privinţa magistratului Ion Ţurcan, ex-preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, a fost încetată din motiv că judecătorul nu ar fi comis vreo abatere. Decizia a fost luată vineri, 18 martie, în cadrul şedinţei Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătorul a ajuns în vizorul CSM inclusiv după ce SIS a constatat că familia acestuia ar fi mers într-o vacanţă asigurată de o persoană care figura într-un dosar examinat de Ion Țurcan. 

Colegiul Disciplinar l-a scos basma curată pe magistrat după ce anul trecut preşedintele Nicolae Timofti a refuzat să-l reconfirme la funcţia de şef al Judecătoriei sectorului Centru, fapt despre care Centrul de Investigaţii Jurnalistice a relatat într-o anchetă. Atunci, şeful statului invoca drept motiv o sesizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate în care este vizată integritatea candidatului, iar detaliile expuse „trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta”. Astfel, Nicolae Timofti a respins candidatura şi a insistat ca CSM să-l verifice suplimentar.

Potrivit Ziarului de Gardă, în sesizarea SIS se menţiona că magistratul ar fi beneficiat de o vacanţă în România, la Poiana Braşov, pe care ar fi primit-o cadou de la o persoană ce figura într-un dosar. „Este dreptul domnului preşedinte de a respinge sau de a promova. Sesizarea SIS nu are vreun suport factologic şi nici nu corespunde adevărului. Tot ce s-a invocat în nota respectivă a constituit obiect de examinare şi ar fi avut loc încă acum trei ani şi ceva. Cu toate acestea, ei din nou scriu minciuni, mă scuzaţi de expresie”, a spus Ion Ţurcan atunci, precizând că nici el, nici familia sa nu a fost vreodată la Poiana Braşov.

Iniţial, Inspe­cţia Judi­ci­ară de pe lângă CSM a refu­zat por­ni­rea pro­ce­du­rii dis­ci­pli­nare, spunând că argu­men­tele expuse erau neîn­te­me­iate. SIS a con­tes­tat deci­zia Inspe­cţiei la Cole­giul Dis­ci­pli­nar, iar Completul de admisibilitate a hotărât să anuleze prima decizie a Inspecţiei şi a remis dosarul spre examinare plenului Colegiului Disciplinar care, la rândul său, constată lipsă de probe. Dosarul ajunge din nou la Inspecţie pentru verificări suplimentare.  Însă în raportul său, aceasta propune ca judecătorul să nu fie sancţionat, fapt confirmat ulterior de Colegiu.   

Ion Ţur­can a ocupat fotoliul de preşe­din­te al Jude­că­to­riei Cen­tru din 2011, după ce în 2009 a fost numit în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. După ce reconfirmarea sa a fost respinsă, preşedinte interimar al instanţei a devenit Ecaterina Palanciuc. O sancţiune disciplinară l-ar fi lipsit pe Ţurcan de posibilitatea de a mai candida la postul de preşedinte de instanţă. Însă, odată ce procedura a fost încetată, magistratul şi-ar putea redobândi funcţia.

Potrivit ZdG, numele lui Ion Ţur­can figu­ra în 2011-2012 în cel puţin patru pro­ce­duri dis­ci­pli­nare inten­tate de mem­brii CSM. Doar într-un caz, însă, Colegiul Disciplinar a decis să-l pedep­sească pe magis­trat cu mus­trare, găsindu-l vino­vat de încăl­ca­rea obli­ga­ţiei de impa­rţi­a­li­tate, când a accep­tat să exa­mi­neze o cerere care nu era de com­pe­tenţa sa. La scurt timp mem­brii CSM au admis însă con­tes­ta­ţia lui Ţur­can şi au casat hotă­rârea Colegiului, moti­vând că Vasile Creţu, unul din­tre mem­brii de atunci ai CSM, ar fi inten­tat pro­ce­dura de ates­tare îna­inte de ter­men.

Anticoruptie.md a mai scris despre Ion Ţurcan atunci când CSM a propus şefului statului demiterea lui Victor Orîndaş, magistrat la Judecătoria Comercială de Circumscripţie, pe motiv că ar fi aplicat greşit legislaţia, în urma unui demers al Serviciului de Informaţii şi Securitate. Magistratul a adresat CSM o scrisoare în care susţinea că a fost presat şi influenţat de Ion Ţurcan să ia decizii favorabile acestuia, printre care şi lichidarea organizaţiei Falun Dafa. În februarie 2015, Curtea Supremă de Justiţie  a anulat hotărârea CSM prin care judecătorul a fost declarat incompatibil cu funcţia.

Victoria Dodon
21/03/2016Follow us on Telegram

Comentarii