Rusia, obligată să ia o decizie în dosarul școlilor cu predare în limba română în Transnistria

Ilie Gulca
21/06/2021

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a emis, în ședința din 7–9 iunie 2021, o nouă decizie în privința grupului de cauze Catan și alții versus Federația Rusă. Autoritățile ruse sunt obligate trebuie să vină, până în decembrie 2021, cu un plan concret pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană.

Mai exact, este vorba de grupul de cauze privind încălcarea dreptului la educație al elevilor din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

CEDO a constatat că, „în virtutea sprijinului militar, economic și politic continuu oferit de Federația Rusă administrației de facto de la Tiraspol, care altfel nu ar putea supraviețui, Rusia își asumă responsabilitatea conform Convenției pentru încălcarea dreptului la educație al reclamanților”, se menționează într-un comunicat al Asociației Promo-Lex.

Astfel, Rusia este cea care are influența necesară asupra administrației de la Tiraspol și ar trebui să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor omului.

De asemenea, Comitetul de Miniștri a reiterat importanța fundamentală a educației primare și secundare pentru dezvoltarea personală și succesul viitor al fiecărui copil și insistă asupra drepturilor elevilor de a continua procesul educațional în limba maternă, fără obstacole și hărțuire.

Totodată, Comitetul de Miniștri a constatat că victimele, până la momentul de față, nu au beneficiat de nicio formă de despăgubire pentru încălcările suferite, inclusiv plata unei satisfacții echitabile.

Prin urmare, Comitetul de Miniștri insistă cu fermitate asupra obligației necondiționate a fiecărui stat pârât, în temeiul articolului 46 § 1 din Convenție, să respecte fiecare hotărâre definitivă în cauzele la care este parte, inclusiv prin plata oricărei satisfacții echitabile acordate de Curte.

Secretariatul Consiliului Europei va aborda Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse din cauza că Moscova nu a pregătit niciun plan de acțiuni care să stabilească măsurile concrete luate sau preconizate de autoritățile ruse pentru punerea în aplicare a hotărârilor.

Comitetul de Miniștri a invitat secretarul general să emită o scrisoare la adresa ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse, pentru a sublinia atât importanța fundamentală a dreptului la educație, cât și obligația necondiționată de a respecta hotărârile Curții, inclusiv de plată a satisfacției echitabile acordate reclamanților în hotărârile referitoare la această cauză.

Dacă nu vor fi realizate progrese tangibile în ceea ce privește măsurile de executare în cauza Catan și alții până la următoarea examinare de către Comitetul de Miniștri (decembrie 2021), Comitetul de Miniștri a decis să ia în considerare toate mijloacele adecvate pentru a asigura executarea Hotărârii pe această cauză.

Asociația Promo-LEX a depus mai multe comunicări invitând Comitetul de Miniștri să adopte o decizie cu privire la sesizarea Curții Europene în legătură cu refuzul respectării de către Federația Rusă a forței obligatorii a hotărârilor CEDO.

Hotărârea CEDO în cauza Catan și alții versus Moldova și Rusia a fost emisă la 19 octombrie 2012. Înalta Curte a constatat încălcarea dreptului la educație pentru elevii și părinții din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În consecință, Curtea a obligat Rusia să achite, în decurs de trei luni, câte 6.000 de euro pentru fiecare reclamant în calitate de prejudicii morale și suma de 50.000 de euro în calitate de costuri și cheltuieli de reprezentare.

Dosarul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană cuprinde alte două cauze: Bobeico și alții; Iovcev și alții. Cauza Bobeico și alții este similară cauzei Catan, fiind constatate aceleași încălcări.

În cauza Iovcev și alții, CEDO a constatat încălcarea drepturilor reclamanților ca urmare a presiunilor structurilor de facto ale rmn în cadrul unei campanii de hărțuire și intimidare împotriva școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova în 2013–2014.

Ilie Gulca
21/06/2021Become a Patron!

Comentarii