Schemă de acaparare a terenurilor din domeniul public la Stăuceni

Anonim
18/06/2020

Compania SRL Canion Club a construit un centru de deservire auto cu spălătorie pe un teren din comuna Stăuceni. În urma unor demersuri, s-a constatat că documentele permisive pentru construcția acelui obiectiv au fost eliberate cu grave încălcări. La data de 12 septembrie 2019, Primăria com. Stăuceni a emis dispoziția conform căreia a dispus anularea certificatului de urbanism și autorizația de construire eliberate SRL Canion Club pentru proiectarea și construirea centrului de asitență tehnică a mijloacelor de transport. Temei de anulare a certificatului de urbanism și autorizației de construcție a fost prescripția Agenției Supraveghere Tehnică.

Necătînd la aceasta, persoanele cu funcții de răspundere din organul de administrare publică locală, cum ar fi fostul primar al com Stăuceni dl Sîtnic Valentin, împreună cu arhitectorul șef dl Igor Cucereanu și-au anulat dispoziția din 12 septembrie 2019, prin care au repus în drepturi SRL Canion Club de a continua construcția. Lucrările de construcției continuă în zona de protecție a drumului. Considerăm că are loc deposedarea statului de proprietățile sale.

SRL Canion Club a avut un contract de arendă pînă la 30.04.2017, pe terenul preluat abuziv. Astfel de declarații au fost făcute de ÎS ASD. Deci din anul 2017 pînă în prezent SRL Canion Club nu deține nici un drept asupra acestui teren, nici măcar în folosință. Considerăm că complicitatea este evidentă între SRL Canion Club, ÎS ASD, și Primăria com. Stăuceni la schema ilegală de preluare a terenului.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Anonim
18/06/2020

Comentarii