Acțiuni ilegale din partea organelor procuraturii

Taboră Ion
18/01/2018

Procuraturii Generale a Republicii Moldova, 

personal domnului Eduard Harunjen,

de la Taboră Ion,

deținut în IP-15 Cricova MD-2084

CERERE

La 30.11.2017 prin răspunsul nr.9-6d/ 17-8459 primit de la Procuratura Generală, am fost informat că la indicația Adjunctului Procurorului General a fost remisă spre examinare, conform competenței plîngerea deținutului Ion Taboră în adresa Procuraturii mun. Chişinău. Ținînd cont de faptul că examinarea plîngerii date nu ține de competența Procuraturii mun.Chişinău, solicit de a rechema plîngerea dată spre examinare după competență, adica în adresa Procuraturii Generale, dat fiind faptul că examinarea plîngerii date ține strict de competența Procuraturii Generale. Cu atît mai mult vă aduc la cunoştință că, din motive neclare nu am fost audiat de nici un reprezentant al procuraturii, ceia ce dovedeşte faptul atitudinii loiale şi ilegale din partea organelor procuraturii, prin aceste acțiuni în mod fraudulos se tăinuieşte crima. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris.

Taboră Ion

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Taboră Ion
18/01/2018

Comentarii