32.000 de lei pentru unchiul primarului. Un ales local din raionul Rezina riscă să-și piardă mandatul pentru conflict de interese  

Ilie Gulca
22/01/2021

Agenția Națională de Integritate (ANI)  a constatat că Angela Ursachi, primarul satului Mateuți, Rezina, a încălcat regimul juridic al conflictului de interese prin faptul că a contractat serviciile unui avocat care este unchiul ei. În decursul anilor 2019–2020, Primăria Mateuți i-a plătit avocatului respectiv, Ivan Roșca, rudă a primarului, 32.000 de lei.

Inspectorul de integritate a constatat că Angela Ursachi, exercitând mandatul de primar al satului Mateuți, a semnat următoarele acte juridice cu persoana apropiată avocatul […]: la 24.09.2020, un contract în valoare de 10.000 de lei; la 25.06.2020, un contract în valoare de 5.000 de lei; la 09.09.2019, un contract în valoare de 2.000 de lei; la 09.09.2019, un contract în valoare de 5.000 de lei; la 25.06.2019, un contract în valoare de 5.000 de lei; la 14.05.2019, un contract în valoare de 5.000 de lei.     

De cealaltă parte, primarul consideră că nu a încălcat regimul juridic al conflictului de interese. Mai mult, în opinia ei, prin semnarea acestor contracte, cu avocatul Ivan Roșca, nu au fost lezate drepturile garantate prin lege, iar rezultatele acțiunilor avocatului au contribuit la fortificarea și consolidarea capacității în exercitarea imparțială a mandatului de primar.

Inspectorul de integritate a respins argumentele alesului local, insistând că necunoașterea sau cunoașterea greșită a legii nu înlătură vinovăția.

În momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, ANI va sesiza Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, în termen de cinci zile, în vederea inițierii procedurii de încetare a mandatului.

Ilie Gulca
22/01/2021

Comentarii