Accesul la hotărârile judecătorești ar putea fi și mai dificil. Societatea civilă și presa dau alarma

Anticoruptie.md
26/07/2017
zdg.md

Mai multe organizații neguvernamentale și instituții de presă, printre care și Centrul de Investigații Jurnalistice, își exprimă dezacordul cu prevederile din noul proiect al Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul unic al instanțelor judecătorești. Într-o scrisoare publică adresată membrilor grupului de lucru care se ocupă de elaborarea documentului, semnatarii informează că nu pot susține modificările propuse pentru că acestea lărgesc temeiurile pentru justificarea nepublicării hotărârilor judecătorești și limitează în mod nejustificat accesul la informații de interes public.

„În același timp, nicio modificare propusă de către membrii grupului de lucru nu soluționează în niciun fel problema restricționării căutării hotărârilor judecătorești după numele părților. Semnatarii susțin în continuare că prevederile Regulamentului în vigoare sunt în mare parte adecvate, însă detalierea unor prevederi va asigura o mai bună respectare a regulamentului şi a drepturilor omului”, se arată în scrisoare.

Reprezentații societății civile recomandă menţinerea în continuare a regulii potrivit căreia hotărârile judecătoreşti se publică pe portalul instanţelor judecătoreşti, iar nepublicarea să reprezinte o excepţie. Organizaţiile neguvernamentale cer definirea mai clară a categoriilor hotărârilor judecătoreşti care nu se publică pe portalul instanţelor judecătoreşti, or simplul fapt că instanța nu examinează cauza în şedinţă publică nu este un argument pentru nepublicarea hotărârii. Totodată, societatea civilă solicită excluderea din hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul instanțelor judecătoreşti care vizează persoanele fizice, indiferent dacă ele sunt depersonalizate sau nu, date care ar permite o intruziune excesivă în viaţa privată, cum ar fi domiciliul, codul numeric personal, numărul de înmatriculare al automobilului, numărul de telefon folosit. Semnatarii insistă pe păstrarea principiului potrivit căruia hotărârile judecătoreşti nu se depersonalizează, iar depersonalizarea reprezintă o excepţie.

Autorii scrisorii propun depersonalizarea hotărârilor pe marginea cauzelor adoptate în şedinţă închisă și a hotărârilor pe marginea cauzelor examinate în şedinţă publică, atunci când, la cererea părţilor sau din oficiu, judecătorul consideră că nedepersonalizarea hotărârii încalcă viaţa privată a părţilor. În acest sens, judecătorul ar trebui să motiveze decizia cu privire la depersonalizare în hotărâre, iar faptul depersonalizării va fi menţionat în dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

„Ne exprimăm în continuare disponibilitatea de a participa la lucrările grupului de lucru privind modificarea Regulamentului care prevede modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul unic al instanțelor de judecată. Considerăm că participarea fizică a organizațiilor societății civile la şedinţele grupului de lucru va fi cel mai eficient mijloc de a contribui la îmbunătățirea Regulamentului”, se mai arată în scrisoarea semnată de Amnesty International Moldova, Asociația Pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația Pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Asociaţia Presei Independente (API), Asociaţia Telejurnaliștilor Independenți, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul pentru Jurnalism Independent, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Report.md, Ziarul de Gardă.

Necesitatea modificării Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul unic al instanțelor judecătorești a fost invocată de Consiliul Superior al Magistraturii după ce de pe pagina web a fost eliminată opțiunea de căutare a hotărârilor în baza numelui părților, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal. Reprezentanții societății civile și ai mass-media au calificat decizia drept o tentativă nejustificată de limitare a accesului la deciziile de judecată.

Noul proiect de regulament dezvoltă modul în care judecătorii ar trebui să depersonalizeze hotărârile și propune mai multe situaţii în care hotărârile de judecată nu trebui publicate, dar nu precizează nimic despre reintroducerea posibilității de căutare a actelor în baza numelui părților. De asemenea, se propune ca informația referitoare la lista cauzelor, fixate pentru judecare, să fie radiată de pe pagina web după desfășurarea ședinței de judecată. În prezent, agenda ședințelor de judecată reprezintă singura posibilitate de identificare a numărului unui dosar examinat de o instanță, iar în baza acestui număr poate fi găsită și hotărârea de judecată. 

Anticoruptie.md
26/07/2017Become a Patron!

Comentarii