Autoritățile locale au depus 724 de proiecte în valoare de 2,8 miliarde de lei în cadrul programului Satul European. Guvernul promite să ceară finanțare și de la partenerii externi

Ion Chișlea
06/05/2022
Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/midr.md

Programul Satul European, lansat la 21 martie, a stârnit un interes sporit al autorităților locale din toată Republica Moldova. Până acum acestea au depus 724 proiecte, care își propun îmbunătățirea condițiilor de trai în localitățile rurale, în valoare de 2,8 miliarde lei, anunță vice-premierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Potrivit lui Spînu, în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova au fost depuse 203 proiecte, în Centru  - 337, la sud - 156, iar în UTA Găgăuzia - 28 de proiecte. Din totalul de 724 de proiecte depuse și evaluate au fost admise 717.

Din valoarea totală a proiectelor depuse de aproximativ 2,8 miliarde de lei, în acest an, în bugetul de stat au fost alocate 670 milioane lei, inclusiv 200 milioane prin rectificarea recentă a bugetului. Pentru ca toate inițiativele să primească resursele financiare necesare pentru a fi realizate, Spînu promite că după evaluarea finală și tehnică a tuturor proiectelor, Guvernul va solicita suportul partenerilor externi.

Cele mai multe proiecte depuse își propun asigurarea localităților cu rețele de apă și canalizare modernă. În acest scop sunt solicittate finanțări de 1,29 miliarde lei sau 46% din valoarea tuturor proiectelor. 

Pentru eficiență energetică și reabilitarea clădirilor publice sunt solicitate finanțări de 685 milioane lei iar pentru construirea/reabilitarea sălilor sportive destinate grupurilor social vulnerabile, centrelor de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale - 432 mlilioane lei. Aproape 100 milioane sunt solicitate pentru iluminatul stradal, iar 32 milioane lei – pentru instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei din resurse regenerabile.

La următoarea etapă a programului, comisia de evaluare tehnico-financiară va selecta lista de proiecte care a adunat cel mai mare punctaj și care se încadrează în parametrii financiari prestabiliți. Ulterior ministerul va prezenta Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNDRL) spre aprobare lista proiectelor câștigătoare. 

După aprobarea listei printr-o Hotărâre de Guvern, vor exista temei pentru ca Ministerul Finanțelor să aloce resursele financiare pentru implementarea proiectelor. Spînu estimează că la finele lunii mai va fi luată decizia finală și vor fi demarate lucrările în primele proiecte.

 

Ion Chișlea
06/05/2022Follow us on Telegram

Comentarii