Candidații la admitere în Institutul Național al Justiției vor fi obligați să depună declarațiile de avere și interese personale

Ilie Gulca
28/07/2022
Institutul Național al Justiției. Foto: Anticorupție.md

Candidații la concursul de admitere la Institutul Național al Justiției (INJ), de numire în funcția de judecător sau procuror și de promovare/transfer în funcție, vor fi obligați să depună declarația de avere și interese personale. Până la adoptarea acestui proiect, declarația de avere și interese personale era depusă în momentul accederii la funcția de magistrat.

Acest proiect de modificare a Legii cu privire la statutul judecătorului și Legii privind Institutul Național al Justiției a fost adoptat joi în a doua lectură, de 70 de deputați. 

Potrivit autorilor, modificările legislative au scopul de a asigura integritatea și transparența în rândul audienților Institutului Național al Justiției. Documentul mai prevede modificarea anumitor aspecte, care se referă la componența, selectarea și activitatea organelor de conducere ale Institutului Național al Justiției.

Conform unei note informative a Guvernului, proiectul urmărește îmbunătățirea mai multor aspecte administrative privind componența, selectarea și activitatea organelor de conducere ale INJ, care vor asigura reprezentativitatea proporțională a organelor de administrare a sistemului justiției.

În acest sens, va fi instituit un număr egal între membrii Consiliului INJ, desemnați de către Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, va fi oferită competența președintelui Republicii Moldova de a desemna un membru în cadrul Consiliului INJ, pornind de la atribuțiile sale constituționale în materia carierei judecătorilor.

De asemenea, va fi prevăzut expres nivelul instanțelor judecătorești și a procuraturilor, din cadrul cărora vor putea fi desemnați membrii Consiliului INJ, pentru a fi asigurat criteriul obiectiv de reprezentativitate a judecătorilor și procurorilor per sistemul judiciar și al procuraturii.Publicitate

Consolidarea Institutului Național al Justiției se regăsește în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru 2022-2025.

Ilie Gulca
28/07/2022Follow us on Telegram

Comentarii