Cine este noua șefă a Inspecției ce supraveghează cheltuirea banului public

Cine este noua șefă a Inspecției ce supraveghează cheltuirea banului public

Ion Chislea
02/12/2021

Noua directoare a Inspecției Financiare, Angela Sîrbu a fost prezentată pe 1 decembrie angajaților instituției de către Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Ea a fost numită în funcție prin ordinul Ministrului Finanțelor în baza rezultatelor concursului de ocupare a funcției publice. 

În adresarea către colectivul Inspecției, ministrul a subliniat că Inspecția Financiară are un rol important în asigurarea cheltuirii legale și eficiente a banilor publici. În acest sens, instituția trebuie să devină mai puternică pentru a-și îndeplini cu succes misiunea.

La rândul său Angela Sîrbu a menționat că mizează pe suportul întregii echipe, totodată, specificând că misiunea Inspecţiei Financiare constă în protecţia intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea, conform principiilor transparenţei şi legalităţii și se bazează pe profesionalismul și integritatea fiecăruia.

Angela Sîrbu este specialist în domeniul managementului administrativ și financiar cu o experiență de mai mult de 14 ani în sectorul public și șase ani în sectorul privat. Anterior, ea a deținut funcția de șef al secției Economico – financiare la IMSP Institutul Oncologic, iar în perioada 2012-2016 a condus Direcția generală economie, patrimoniu și finanțe al Ministerului Educației. Timp de șase ani (1999-2005) a lucrat în cadrul Departamentului Control Financiar și Revizie în calitate de controlor/consultant. 

Inspecţia financiară este o instituţie subordonată Ministerului Finanţelor care are ca misiune protecţia intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea, conform principiilor transparenţei şi legalităţii, a controlului financiar centralizat al Ministerului Finanţelor privind conformitatea cu legislaţia a operaţiunilor şi tranzacţiilor ce ţin de gestionarea resurselor bugetului public naţional şi patrimoniului public şi respectarea de către agenţii economici, care livrează produse alimentare în adresa instituţiilor publice şi către populaţie, a disciplinei formării preţurilor la mărfuri social importante.

Sfera de activitate a Inspecției cuprinde supravegherea activității în:

  • autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile subordonate şi/sau fondate de către acestea, pe aspecte ce ţin de utilizarea resurselor finanţate sau contractate de la bugetul public naţional, a granturilor şi a mijloacelor oferite de către donatorii interni şi externi, raportarea datoriei publice, procedurile de achiziţie publică, precum şi gestionarea conformă a activelor şi pasivelor;
  • întreprinderile de stat şi cele municipale, la societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, precum şi la persoanele afiliate, pe aspecte ce ţin de utilizarea patrimoniului public, corectitudinea defalcărilor la buget şi achitarea dividendelor, disciplina preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
  • alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniu public, pe aspecte ce ţin de corectitudinea efectuării operaţiunilor şi tranzacţiilor economice din mijloace financiare publice şi pe aspecte ce ţin de respectarea cadrului normativ privind procedura de utilizare a granturilor oferite de donatorii interni şi externi;
  • agenţii economici, în domeniul corectitudinii formării preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
  • la solicitarea organelor de drept, Inspecţia financiară verifică şi alte tematici, în limita competenţei.

 

Ion Chislea
02/12/2021Become a Patron!

Comentarii