Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind posibilitatea de auto-dizolvare a Parlamentului. „Legea supremă conține alte soluții”

Marcela Meglei
18/01/2021

Curtea Constituțională a declarat luni inadmisibilă sesizarea Partidului Acțiune și Solidaritate privind posibilitatea de auto-dizolvare a Parlamentului. Președinta CC a subliniat că Legea supremă conține soluții privind dizolvarea Parlamentului înainte de expirarea termenului de patru ani, prevăzute de articolulul 85 din Constituție.

„Atât articolul 85 alin. (1) din Constituție, cât și Hotărârea Curții Constituționale nr. 31 din 10 noiembrie 1997 conțin soluția pentru cauza judecată astăzi, soluție care nu cunoaște excepții și care, așadar, nu pretinde interpretări.

Curtea a subliniat că interpretarea sa este o interpretare făcută la modul abstract și are un caracter general. Tot așa cum Curtea nu analizează situații ipotetice, fără argumentarea pretinsei neclarități a Constituției, ea nu interpretează Constituția având în vedere norme infra-constituționale sau conjuncturile politice ale momentului, în condițiile existenței unui text constituțional clar. Din acest motiv, nu au putut fi reținute referințele autorilor sesizării la Legea nr. 1609 din 14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului, care prevedea, înainte de a fi abrogată, posibilitatea autodizolvării Parlamentului, la prevederile Codului electoral abrogate ori care sunt în vigoare sau la declarațiile politice ale partidelor parlamentare, care ar facilita implementarea unor strategii politice.

Mai mult, Curtea a notat că în practicile altor state invocate de autorii sesizării, în care este permisă autodizolvarea Parlamentului, o asemenea procedură este reglementată expres în textul Constituției. Curtea a reținut că articolul 85 din Constituție reglementează explicit dizolvarea ca sancțiune pentru un Parlament inactiv, sub aspectul imposibilității formării Guvernului și sub aspectul blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. Dizolvarea poate opera doar dacă inactivitatea îi este imputabilă Parlamentului, nu și dacă îi este imputabilă altor autorități publice și actori politici. Curtea a subliniat că, potrivit prevederilor constituționale, atribuția dizolvării Parlamentului îi revine exclusiv Președintelui Republicii, pe care o poate exercită doar în condițiile și conform procedurilor prevăzute expres în Legea Supremă. În consecință, Curtea a decis să declare inadmisibilă sesizarea în discuție“, a declarat președinta CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing de presă.

Amintim că, la 31 decembrie, deputații PAS, Mihai Popșoi, Dan Perciun și Virgiliu Pâslariuc au sesizat Curtea Constituțională privind elucidarea posibilității auto-dizolvării Parlamentului prin adoptarea unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată de două treimi de voturi ale deputaților.

Marcela Meglei
18/01/2021

Comentarii