Decizii cu cifru extraordinar: suplinirea rezervelor de gaze naturale și un ajutor consistent pentru Ucraina

Anticoruptie.md
30/09/2022
Sursa: gov.md

15 milioane de m3 de gaze naturale vor fi procurate de SA „Energocom”, în două tranșe, și stocate în depozitele din Ucraina. Totodată, Republica Moldova va acorda Ucrainei, în calitate de asistență internațională, bunnuri materiale în valoare de  aproape 17 milioane de lei, din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiaților din gestiunea MMPS.  Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița. 
Stocurile de gaze naturale vor fi procurate și livrate în baza unui contract-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale de tip EFET, încheiat între SA „Energocom” și SA „Moldovagaz”.
Pentru prima tranșă, de 10 milioane m3, prețul de achiziție va constitui 1882,78 de dolari per 1000 m³ și va fi confirmat prin actul de predare-primire între SA „Moldovagaz” și FJSC „Gazprom”, la care vor fi adăugate costurile de livrare prin sistemul de transport al SRL „Moldovatransgaz”. 

A doua tranșă de procurare a gazelor naturale, în volum de 5 milioane m3, va fi efectuată în luna octombrie, la un preț preliminar de 1.058,11 de dolari per 1000 m³, estimat conform situației din 23 septembrie 2022. Preţul final al gazelor naturale va fi recalculat după stabilirea preţului de import al gazelor naturale pentru SA „Moldovagaz” în luna octombrie curent. De asemenea, membrii CSE au decis alocarea a 511 milioane lei, din bugetul de stat, SA "Energocom” pentru majorarea capitalului social. 

În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților, membrii CSE au decis să aloce, din Fondul de Intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 589,7 mii lei pentru acordarea sporurilor salariale angajaților antrenați în procesul de gestionare a fluxului de refugiați.  Alte 445,1 mii lei vor fi distribute autorităților publice locale de nivelul I și 3287,3 mii lei – celor de nivelul II, pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate. În același scop, Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) îi vor fi alocate cca 1,877 mii lei, iar Ministerului Educației și Cercetării (MEC) - 119,9 mii lei.
 

Anticoruptie.md
30/09/2022Follow us on Telegram

Comentarii