Documentele cadastrale pot fi solicitate și obținute on-line pe întreg teritoriul Moldovei // Care este procedura

Anticoruptie.md
02/05/2023

Cetățenii pot accesa mai ușor informația din registrul bunurilor imobile. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice, pot solicita online și obține în format electronic diverse documente din domeniul cadastru pentru bunurile imobile amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Printre documentele ce pot fi solicitate  on-line sunt extrasele din Registrul bunurilor imobile, informații despre valoarea bunurilor imobile și planuri cadastrale pentru bunurile imobile, precum și informația despre bunurile imobile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date a Cadastrului bunurilor imobile.

Depunerea cererilor on-line se efectuează prin intermediul portalului Serviciilor Publice www.servicii.gov.md. Serviciile se furnizează contra plată şi se achită prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, utilizând orice instrument de plată la alegere, cum ar fi: cardul bancar, ApplePay/Google Pay, internet banking, plăți în numerar și monede electronice.

Beneficiarul trebuie să dispună de semnătură electronică pentru a obține un document electronic din domeniul cadastru. În context, cetățenii Republicii Moldova sunt încurajați să obțină o semnătură digitală.

La solicitare, documentele cadastrale pot fi eliberate și pe purtător de hârtie. În acest caz beneficiarul va avea 2 opțiuni de primire a documentului: la centrul multifuncțional selectat sau la adresa indicată de beneficiar, utilizând serviciul guvernamental de livrare MDelivery, care este integrat cu PDSE.

Serviciile electronice din domeniul cadastru sunt prestate prin intermediul noii platforme de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE), elaborată în comun cu Agenția de Guvernare Electronica, ceea ce permite accesarea acestora din toate colțurile lumii. Anterior serviciile puteau fi accesate doar de pe teritoriul Republicii Moldova.

Mai multe informații despre procedura de solicitare a serviciilor electronice din domeniul cadastru le puteți afla pe site-ul ASP, accesând Ghidul utilizatorului platformei de dezvoltare a serviciilor electronice cu rol de solicitant al serviciilor din domeniul cadastru.

Anticoruptie.md
02/05/2023Follow us on Telegram

Comentarii