Este oficial, Parlamentul a ratificat: diplomele din România și Republica Moldova recunoscute reciproc

Mădălin Necșuțu
21/01/2022

Parlamentul a ratificat, vineri, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, eliberate de instituțiile de învățământ din ambele state.

Astfel, diplomele obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute România și viceversa. Documentul stabilește prevederi speciale ce reglementează recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor obținute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel postuniversitar. Acordul include și reglementări pentru recunoașterea reciprocă a actelor de studii obținute până la aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna.

Astfel, noul Acord determină recunoașterea și echivalarea actelor de studii, eliberate după absolvirea unei instituții de învățământ general cu durata studiilor de 10 sau 11 ani, precum era până la introducerea învățământului liceal de 12 ani.

Noile prevederi oferă deținătorilor acestor acte de studii acces direct la învățământul superior din România. Acordul va fi în vigoare pentru următorii cinci ani, iar după expirarea acestei perioade se va prelungi de la sine pe câte un an. România și Republica Moldova au semnat o Foaie de Parcurs pe 23 noiembrie 2021 care definește direcțiile de cooperare dintre București și Chișinău, inclusiv pe dimensiunea educațională.

Acordul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor face parte din setul de angajamente asumate de cele doua guverne în foaia de parcurs dintre cele două state. Documentul îndeplinește condiția obligatorie încheierii oricărui acord între un stat membru al Uniunii Europene și un stat non-UE, fiind conform cu dreptul Uniunii Europene.

Mădălin Necșuțu
21/01/2022Follow us on Telegram

Comentarii