Fără oligarhi// Ce cuprinde Planul de acțiuni aprobat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană

Anticoruptie.md
27/05/2023
Sursa: Președinția RM

Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE), prezidată de șefa statului, s-a întrunit să evalueze progresele înregistrate în realizarea Planului de acțiuni privitor la îndeplinirea celor nouă recomandări făcute de Comisia Europeană pentru acordarea statutului de țară candidată Republicii Moldova, dar și să adopte măsuri pentru dezoligarhizarea țării.

Dintre măsurile discutate au fost vizate, în special, progresele în avansarea reformei în justiție, combaterea corupției la nivel înalt, și asigurarea pluralismului mediatic prin combaterea concentrării proprietății media și a finanțării netransparente a mass-media. Comisia a discutat și despre cum pot fi depășite blocajele care au dus la întârzierea realizării unor măsuri, astfel încât să fie finalizată punerea în aplicare a recomandărilor în planul național de acțiuni în termenii propuși.

Totodată, participanții la ședință au adoptat un Plan de măsuri pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), proiect care a fost discutat în cadrul grupului de lucru pe deoligarhizare (în jur de 20 autorități) și consultat cu societatea civilă. Planul urmărește să excludă lacunele normative și deficiențele practice care au dus la folosirea instituțiilor și resurselor statului în interesul unor grupuri criminale. De asemenea, Planul propune și un mecanism de monitorizare periodică a implementării măsurilor propuse de către instituțiile publice.

Legea nouă, discutată în luna februarie, cu membrii Comisiei de la Veneția, va oferi elementele pentru definirea persoanelor care se consideră că dețin o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh). Astfel aceasta ar fi cetățean al Republicii Moldova, care este sau a fost implicat în viața politică în prezent sau în ultimii 5 ani și/sau, exercită sau a exercitat în ultimii 5 ani o influență excesivă sau presiuni asupra unor autorități ale statului/persoane expuse politic, exercită o influență semnificativă asupra mass-media, are o valoare confirmată a activelor personale și a entităților comerciale în care este beneficiar, ce depășește cuantumul de 50 000 salarii medii lunare prognozate pe economie etc.

Alte două criterii propuse: a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de corupție sau fapte conexe actelor de corupție sau este subiectul unor măsuri restrictive internaționale, impuse prin intermediul rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin actele Uniunii Europene, prin actele şi deciziile adoptate de alte organizaţii internaţionale sau de alte state, precum și de către Republica Moldova din proprie inițiativă.

Legea mai propune crearea Comitetului de Deoligarhizare (CD) care se va convoca ori de câte ori va fi sesizat de către o instituție responsabilă/persoană interesată și care va avea competența de a examina și verifică sesizările privind persoanele care exercită o influență economică și politică semnificativă în viața publică și economică a țării.

Odată cu recunoașterea statutului de oligrah, aceștia nu vor putea finanța partidele politice și/sau campaniile electorale,  participa la privatizarea bunurilor proprietate publică, de a primi în concesiune bunuri publice, sau de a încheia parteneriate public-private și finanța sau organiza întruniri sau demonstrații cu revendicări politice.

Următoarea ședință a CNIE va avea loc în luna iulie.

Anticoruptie.md
27/05/2023
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii