În căutarea milioanelor pierdute. Un audit al Curții de Conturi a scanat posibilele motive ale prăbușirii Moldtelecom

Anticoruptie.md
09/02/2024
Sursa: CIJM

Unele decizii ale Moldtelecom au fost defectuoase și nefuncționale, caracterizate prin existența unor disfuncționalități instituționale generatoare de încălcări ale cadrului normativ, inclusiv cu semne de fraudă, riscuri de distrugere a patrimoniului, se arată într-un raport al Curții de Conturi. Instituția a evaluat dacă Moldtelecom în perioada 2020-2022 a gestionat corect patrimoniul și resursele financiare constituite și acumulate ca urmare a activității de antreprenoriat. De altă parte, directorul general al  Agenției Proprietăți Publice (APP), Roman Cojuhari, a declarat, pentru TVR Moldova, că statul caută investitori pentru a redresa situația. 

Componenta vânzări

Conform auditorilor Curții de Conturi, cu toate că pentru anii 2020-2022 este specifică instabilitatea indicatorilor financiari, în această perioadă Moldtelecom a înregistrat creșterea veniturilor din vânzări cu circa 22%, costul vânzărilor majorându-se cu 41%, iar profitul net s-a redus de două ori, până la circa 40 milioane de lei.

Auditul a constatat că Moldtelecom parțial s-a conformat prevederilor cadrului normativ, procesul de constituire și colectare a veniturilor fiind influențat de un spectru de factori externi și interni, ceea ce nu a permis  creșterea performanței financiare. Astfel, a aplicat conform tarifele reglementate de telefonie fixă. Aceste tarife au fost aprobate și puse în vigoare în anul 2004 și au rămas nemodificate până la finele anului 2023. În perioada auditată, societatea a înregistrat pierderi de la acest tip de servicii în suma totală de 1075,2 milioane lei. Începând cu 1 iulie.2023, autoritatea de reglementare a retras obligațiile speciale preventive impuse Societății, care urmează să întreprindă măsuri de ajustare a tarifelor, menținând abonații săi.

Un alt element important care, conform estimărilor Societății, poate să majoreze partea de venituri cu circa 13 milioane lei anual, este ajustarea tarifelor pentru serviciile de acces la infrastructura de comunicații electronice, așa cum deține cea mai extinsă infrastructură de acces local la puncte fixe la care pot să aibă acces orice furnizor de comunicații electronice.

Compania a transmis în locațiune 2440 canal/km de linii de canalizație, închiriind doar 142 m de canalizație la unul din primii 3 operatori din țară. Or, alți operatori nu dezvoltă propria infrastructură de comunicații, ci beneficiază de investițiile efectuate din banii publici în anii precedenți, achitând serviciile conform tarifelor reglementate aplicate din anul 2015. Deși Moldtelecom este în drept să stabilească prețuri pentru serviciile date în funcție de metoda rezonabilă proprie de calculare a costurilor, abordările diferite ale Companiei și autorității de reglementare asupra subiectului nominalizat au împiedicat ajustarea tarifelor. În acest context, auditul a concluzionat necesitatea definitivării cadrului normativ aferent.

Componenta cheltuieli

La componenta de cheltuieli s-au atestat atât neconformități, cât și lipsa sau insuficiența cadrului normativ specific tranzacțiilor efectuate. Unele tranzacții au fost înregistrate în lipsa justificărilor, iar în cazul achiziționării mijloacelor de transport s-au identificat indicatori de fraudă. În cadrul a două licitații desfășurate în anul 2020 și anul 2021, Moldtelecom a încheiat cu unul și același furnizor două contracte de achiziții a 70 de camionete DACIA Dokker rulate în valoare totală circa 13,0 milioane de lei. Prin simularea concurenței în cadrul licitației a fost facilitat operatorul economic care nu și-a exercitat întocmai obligațiunile asumate. Către Companie au fost livrate camionetele care nu au întrunit cerințele stabilite în documentația tehnică și contractele de achiziții, iar valoarea de livrare a depășit valoarea calculată în raport cu indicii medii ai profitului brut al furnizorului.

În lipsa justificărilor documentare, Compania a capitalizat cheltuielile de dezvoltare a sistemelor informaționale efectuate în regie proprie în sumă totală de 29,5 mil.lei, ceea ce a influențat valoarea activelor nemateriale, costul vânzărilor și profitul net.

Componenta administrării activelor

Pe segmentul administrării activelor generatoare de venituri, se atestă neconformități care s-au soldat cu pierderi în sumă totală de 14,4 mil.lei pentru unele activități. Astfel, Compania nu și-a valorificat conform complexul de construcții aferente Business Centrului de Instruire și Școlarizare, amplasat în s. Ivancea, raionul Orhei, cu valoarea inițială de 71,7 milioane lei. Având obiectivul principal de activitate instruirea continuă a personalului, capacitatea Centrului a fost utilizată la doar 12 la sută în anul 2021 și la 25 la sută în anul 2022.

Un exemplu elocvent de gestionare ineficientă a bunurilor constatat de audit reprezintă complexul de băi și de odihnă amplasat în clădirea Punctului de sănătate și întremare al Business Centrului. Deși Complexul a fost dat în exploatare în anul 2011, acesta nu a desfășurat activitate din momentul construirii, nu a adus venituri, ceea ce indică asupra irosirii resurselor financiare în sumă de 2,0 mil.lei utilizate pentru construcția și dotarea acestuia.

Curtea de Conturi a constatat multiple încălcări privind gestionarea patrimoniului. Societatea nu a înregistrat drepturile patrimoniale asupra a 35 de clădiri și construcții cu valoarea inițială de 15,7 milioane lei, amplasate în 17 localități ale Republicii, ceea ce prezintă un risc de înstrăinare neautorizată a proprietății MTC. 26 de terenuri cu suprafața de 0,17 ha achiziționate pentru dezvoltarea rețelelor nu se utilizează după destinație. De asemenea, mai mult de 20% din suprafețele bunurilor imobile gestionate de către MTC au un grad avansat de deteriorare, iar Compania nu deține o previziune clară cu privire la posibila utilizare a lor în continuare. 36,8 mii m2 de suprafețe nu sunt utilizate în procesul tehnologic și nu sunt date în locațiune, ceea ce denotă ineficiența gestionării patrimoniului întreprinderii, fiind suportate cheltuieli pentru întreținerea lor, doar cheltuielile de uzură pe anul 2022 însumând 12,4 milioane lei.

Anticoruptie.md
09/02/2024
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii