Legea privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală este considerată nocivă de către CNA

Anticoruptie.md
16/02/2017
CIJM

Centrul Național Anticorupție a oferit aviz negativ controversatului proiect de lege privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală. Direcția legislație și expertiză anticorupție a CNA a analizat din oficiu acest document, după ce acesta a fost votat în grabă de Parlament în prima lectură în decembrie 2016. Constatările experților CNA sunt în defavoarea proiectului de lege, iar recomandarea este de a retrage documentul.

Inspectorii CNA constată că proiectul a fost votat în Parlament cu încălcări grave ale normei constituționale, fără a avea avizul Guvernului și nici expertiza CNA. A fost încălcat și principiul transparenței în procesul decisional pentru că proiectul a fost plasat pe pagina web a Parlamentului pe 1 decembrie, consultările publice au avut loc pe 14 decembrie, iar votarea în prima lectură a avut loc pe 16 decembrie.

„Nota informativă care însoțește acest proiect de lege nu conține argumente suficiente și plauzibile, lipsește argumentarea economico-financiară și analiza impactului de reglementare. Nu a fost supus expertizei anticorupție obligatorii de către CNA, înainte de a fi votat în prima lectură. Reglementările proiectului privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală creează riscul liberalizării capitalului obținut din infracțiuni, diminuării încasărilor la bugetul public național, permite scheme de preluare frauduloasă a proprietăților străine, afectează buna-funcționare a Procuraturii, ANI, CNA, MAI, alte autorități cu competențe în domeniul asigurării integrității, prevenirii și combaterii corupției, prevenirii și combaterii spălării de bani, recuperării bunurilor infracționale, inclusiv în procesul investigării fraudelor din sectorul financiar-bancar, prezintă pericole de legalizare a activelor aflate sub sechestru și a celor față de care instanța nu a dispus confiscarea printr-o hotărâre definitivă”, se arată în expertiza CNA.

În opinia autorilor raportului de expertiză anticorupție, promovarea proiectului în redacția actuală este inoportună din cauza caracterului nociv al prevederilor și efectelor care vor fi generate pentru cadrul normativ și instituțional, mediul economic și concurențial, precum și pentru imaginea și reputația autorităților publice și a sectorului financiar-bancar în fața cetățenilor de bună-credință din Republica Moldova, a organismelor internaționale și a altor state cu care autorităţile au relații strategice.

CNA recomandă autorilor proiectului de lege să îl retragă și să reflecteze ulterior asupra necesității lui, în contextul implementării Programului de guvernare asumat de Guvern și a angajamentelor internaționale de a lupta împotriva corupției șia spălării banilor. „Dacă vor fi identificate suficiente argumente care vor susține necesitatea implementării unei amnistii de capital și fiscal, proiectul urmează să fie revizuit considerabil. Alternativă ar fi un nou proiect referitor la acest domeniu care ar putea fi promovat de Guvern după luarea în considerație a obiecțiilor și recomandărilor formulate de CNA, după epuizarea procedurii de avizare la autoritățile competente”, sugerează experții CNA.

Aceștia atrag atenția că noul proiect ar trebui să fie supus unei consultări publice largi cu explicarea exactă a categoriilor de beneficiari de bună-credință ai liberalizării capitalului și amnistiei fiscale, a circumstanțelor obiective pentru care aceștia au ajuns să dețină capital ce urmează să fie liberalizat și restanțe la bugetul de stat care trebuie amnistiate, astfel încât să se evite discriminarea plătitorilor de impozite și a agenților publici onești. De asemenea, trebuie explicate avantajele economice concrete pe care le-ar avea statul în raport cu eventuala pierdere a posibilității încasării anumitor plăți cu caracter fiscal. Totodată, trebuie oferite garanții exprese și explicite de asigurare a bunei implementări a cadrului legal național și internaționl în domeniul asigurării integrității, prevenirii corupției și a spălării de bani, precum și a recuperării bunurilor provenite din activități infracționale.

Expertiza CNA pentru acest proiect de lege poate fi găsită integral pe europasscenter.files.wordpress.com.

Proiectul de lege cu privire la amnistia fiscală și de capital a fost dur criticată de societatea civilă și experți. Potrivit acestora, documentul prezintă riscuri iminente pentru Republica Moldova, materializarea cărora va submina dezvoltarea țării pe termen lung, susțin mai mulți experți independenți și reprezentanți ai societății civile care au semnat o notă de poziție comună. Riscurile țin de compromiterea principiului statului de drept și a luptei cu corupția, legalizarea spălării de bani și a evaziunii fiscale, erodarea și mai mare a imaginii sectorului bancar și răcirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, potrivit semnatarilor declarației.

29 de organizații nonguvernamentale, printre care și Centrul de Investigații Jurnalistice, au semnat anterior un apel public prin care declară drept inadmisibilă adoptarea proiectelor de legi prin care se propune „liberalizarea capitalului”, adică exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au declarat proprietăţile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 şi plăţii, în favoarea statului, a 2% din valoarea averii nedeclarate. 

În replică, autorii inițiativelor legislative, deputații Andrian Candu, Sergiu Sârbu, Igor Vremea, Roman Boțan și Corneliu Padnevici, au dat asigurări că bunurile obținute pe cale infracțională, spălare de bani, reprezintă o excepție de la lege. „Dacă se demonstrează că anumite bunuri sunt obținute prin infracțiune, acestea nu pot legalizate în baza acestor proiecte de legi”, a declarat Sergiu Sârbu. Îngrijorări față de acest document a exprimat și Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, dar și mai mulți europarlamentari.

 

Anticoruptie.md
16/02/2017Follow us on Telegram

Comentarii