Mecanism de livrare a bunurilor de consum în regiunea transnistreană în schimbul energiei electrice de la Cuciurgan

Ion Chișlea
30/06/2022

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis în ședința de marți crearea unui mecanism de asigurare a populației din regiunea transnistreană cu bunuri de consum  în schimbul energiei electrice, livrate de centrala de la Cuciurgan (MGRES) pe malul drept al Nistrului.

Mecanismul presupune că mijloacele băneşti în lei moldoveneşti acumulate de Centrala Termolelectrică de la Cuciurgan (MGRES) din plăţile pentru energia electrică consumată pe malul drept al Nistrului pot fi virate unei companii desemnate de către MGRES, care se angajează să intermedieze plăţile, la conturile deţinute de aceasta în una dintre băncile licenţiate din Republica Moldova.

La rândul său, compania intermediară va transfera mijloacele respective către conturile bancare ale unor companii din stânga Nistrului, deschise în băncile din Republica Moldova. Aceste firme, numite companii eligibile, vor efectua tranzacţiile şi logistica necesară pentru asigurarea cu bunuri de consum a populaţiei din regiunea transnistreană.

Termenul maxim de import al bunurilor în regiune nu poate depăşi 60 de zile de la data efectuării plăţii pentru marfă.

La nivel naţional va fi creat grupul de lucru, care va coordona procesele aferente şi monitorizarea tranzacţiilor corespunzătoare. Grupul va raporta cel puţin o dată pe lună Guvernului și instituţiilor reprezentate despre derularea procesului şi va informa, după caz, băncile.

In componenţa grupului vor fi incluşi reprezentanţi ai Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal, Corpului de control al Prim-ministrului, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naţionale a Moldovei, Agenţiei Servicii Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor. Coordonatoul grupului va fi viceprim-ministrul pentru reintegrare.

Raporturile dintre companiile eligibile, care vor livra produse în regiunea transnistreană și băncile comerciale moldovenești vor fi monitorizate conform legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, de comun acord cu Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal, vor supraveghea operațiunile de import.  

Republica Moldova cumpără 70% din necesarul său de energie de la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES). Prețul de achiziție este de 59,9 dolari pentru  un MWh.

Ion Chișlea
30/06/2022Follow us on Telegram

Comentarii