Neconcordanțe de sute de mii de lei în rapoartele financiare ale Consiliului Audiovizualului. Ce a depistat Curtea de Conturi

Anticoruptie.md
24/06/2020

Irosirea mijloacelor publice în valoare de peste 400 de mii de lei, lacune în administrarea veniturilor Bugetului de stat din taxele de licențiere, precum și acordarea netransparentă a unor premii unice sunt constatările auditorilor Curții de Conturi, care au examinat recent raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada 2018-2019.

Autorii raportului au menționat că auditul a scos la iveală unele deficiențe și disfuncționalități în activitatea entității, acestea fiind preponderent generate de lacunele din sistemul de control intern managerial fragmentat.

De asemenea, auditorii Curții de Conturi au punctat în raportul lor că în anul 2010 a fost procurat un sistem informațional nefuncțional și neutilizat din momentul procurării până în prezent, fapt ce denotă irosirea mijloacelor publice în valoarea acestui sistem, de 415 mii de lei.

Raportul de audit mai relevă că în 2019 CA a încasat venituri în valoare de 71,5 mii lei, fără fundament legal. „Deși acestea nu au fost utilizate pe parcursul anului și au rămas la contul Consiliului, la situația din 31 decembrie 2019, auditul atestă, în acest context, unele lacune în administrarea veniturilor Bugetului de stat din taxele de licențiere”, mai menționează autorii raportului.

Auditorii au mai remarcat că la CA au fost acumulate concedii nefolosite mai mult de un an de zile în număr de 796 de zile, estimate la 348,51 mii lei, ceea ce poate perturba echilibrul bugetar al autorității pentru perioadele viitoare.

Și la capitolul cheltuieli de personal Curtea de Conturi a depistat nereguli. Au fost acordate premii unice cu ocazia sărbătorilor naționale, în anul 2018 în valoare de 83 de mii de lei, fără a deține reglementări transparente privind cuantumul acestora, ceea ce ar putea duce la nerespectarea principiului echității și coerenței. 

Totodată, în Raportul anual de activitate al Consiliului au fost incluse informații statistice imprecise cu privire la numărul real al angajaților, precum și a cotelor procentuale a acestora. 

„La fel, auditul exprimă îngrijorări asupra activității de bază a entității, în condițiile în care fluctuația personalului în cadrul Consiliului a atins cota de 40%, iar numărul actual al membrilor CA real încadrați în funcție este la limita minimă stabilită de cadrul legal pentru a asigura deliberarea ședințelor”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Anticoruptie.md
24/06/2020

Comentarii