Nicu Popescu, după evaluarea Comisiei Europene: „Împreună am pornit aderarea la Uniunea Europeană, împreună vom reuși să aducem Moldova în UE”

Meroslava Parii
03/02/2023
Colaj CIJM

Comisia Europeană a publicat Raportul analitic, în care a evaluat legislația Republicii Moldova, din perspectiva corespunderii la standardele europene. Conform raportului, Republica Moldova este la  nivel începător de pregătire în 12 domenii, un anumit nivel de pregătire în 17 domenii și un nivel moderat de pregătire în alte 3 domenii.  Ministrul de Externe, Nicu Popescu,  a explicat că raportul reflectă situația existentă în iunie 2022.

Raportul Comisiei Europene analizează nivelul de pregătire al țării noastre din punct de vedere al standardelor înaintate către statele membre ale UE apreciind situația conform unui sistem de evaluare al Comisiei Europene.

Conform Raportului, Republica Moldova este la un nivel începător de pregătire în 12 domenii (Capitolul 5: Achiziții publice, Capitolul 32: Controlul Financiar, Capitolul 2: Libera Circulație a muncitorilor, Capitolul 6: Dreptul societăților comerciale, Capitolul 9: Servicii financiare, Capitolul 16: Impozitarea, Capitolul 19 Politica socială și ocuparea forței de muncă, Capitolul 27: Mediul și schimbările climatice, Capitolul 11: Agricultura și dezvoltarea rurală, Capitolul 13: Pescuitul, Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, Capitolul 33: Dispoziții financiare și bugetare). Înregistrăm un anumit  nivel de pregătire în 17 domenii (Capitolul 24: Justiție, libertate și securitate, Capitolul 18: Statistică, Capitolul 1: Libera circulație a bunurilor, Capitolul: 3 Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii, Capitolul: 4 Libera circulație a capitalului, Capitolul: 7 Legea proprietății intelectuale, Capitolul 8: Politica concurențială, Capitolul 28: Protecția consumatorilor și a sănătății, Capitolul 10: Transformare digitală și media, Capitolul 17: Politica economică și monetară, Capitolul 20: Politica de întreprindere și industrială, Capitolul 26: Educație și cultură, Capitolul 29: Uniunea vamală, Capitolul 14: Transportul, Capitolul 15: Energia, Capitolul 21: Rețele transeuropene, Capitolul 12: Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară) și un nivel moderat de pregătire în 3 domenii (Capitolul 25: Știință și cercetare, Capitolul 30: Afaceri externe, Capitolul 31: Politica externă, securitate și apărare).

Vicepremierul Nicu Popescu spune că situația reflectată în raport este cea din luna iunie 2022, iar progresele care au avut loc ulterior vor fi reflectate în raportul privind politica de extindere a UE ce va fi publicat în toamna 2023.


„Vom ajusta planurile noastre privind cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, conform raportului analitic al Comisiei Europene publicat la 2 februarie 2023. Împreună cu toți colegii din guvern, deja am trasat o bună parte din obiectivele de rigoare în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul curent. Împreună am pornit aderarea la Uniunea Europeană, împreună vom reuși să aducem Moldova în UE!”, a declarat ministrul Nicu Popescu.

Meroslava Parii
03/02/2023Follow us on Telegram

Comentarii