Paza bună trece primejdia rea. Ce-și propun autoritățile pentru a micșora numărul de condamnări la CEDO

Mihaela Cibotaru
17/03/2023

Curtea Constituțională (CC) și Curtea Supremă de Justiție (CSJ) vor putea solicita un aviz consultativ Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în chestiunile de principiu privind interpretarea sau aplicarea drepturilor și libertăților incluse în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Proiectul de lege în acest sens a fost votat joi, în prima lectură.

Proiectul de lege prevede că avizele consultative pot fi solicitate doar în cauzele care sunt în curs de soluționare în fața instanțelor naționale. Totodată, CC și CSJ vor trebui să motiveze solicitarea prin prezentarea aspectelor relevante ale contextului juridic și de fapt ale cauzei. Agentul guvernamental va avea competența de a prezenta observații scrise și de a participa la audieri în procesul de examinare de către CEDO a cererii de aviz consultativ adresată de CC sau CSJ.

Potrivit autorilor proiectului de lege, solicitarea avizelor CEDO va oferi mai multe garanții că prevederile referitoare la protejarea drepturilor fundamentale ale omului vor fi aplicate corect în practică. La fel, aceasta poate duce și la reducerea condamnărilor Republicii Moldova la CEDO, chiar dacă existența unui aviz consultativ „nu va împiedica formularea ulterioară a unei cereri individuale în fața CEDO în legătură cu aceeași cauză”.

Avizele consultative ale CEDO nu au caracter obligatoriu, însă au importanță juridică și sunt parte din jurisprudența Curții, fiind pronunțate de Marea Cameră a CEDO.

Documentul urmează a fi aprobat în lectura a doua. 

Mihaela Cibotaru
17/03/2023Follow us on Telegram

Comentarii