„Practica externalizării de servicii”. Constatările înregistrate în urma monitărizării de către Transparency International – Moldova a achizițiilor publice ale Primăriei Chișinău și întreprinderilor municipale

Anticoruptie.md
24/06/2024
Experta Transparency International Moldova, Ianina Spinei, viceprimarul municipiului Chișinău, Irina Gutnic, și Iacob Plămădeală. Foto: CIJM

Acces precar la informațiile despre achizițiile publice, despre desfășurarea procedurilor de achiziţii publice, solicitări de informaţii ignorate, răspunsuri superficiale şi evazive, ignoranţă şi interpretare eronată a legislaţiei privind accesul la informaţii – acestea sunt constatările Transparency International – Moldova înregistate în urma monitorizării achiziţiilor publice efectuate de către direcțiile Primăriei mun. Chişinău și întrepriderile municipale. Rezultatele monitorizării au fost comunicate în cadrul unui club de presă organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice.

„În activitatea autorităților contractante există multiple nereguli în asigurarea accesului la informațiile despre achizițiile publice, în informarea proactivă (prin intermediul paginilor web) și în desfășurarea procedurilor de achiziţii publice”, au semnalat directoarea executivă a Transparency International – Moldova, Lilia Zaharia-Cravcenco, și expertele anticorupție Ianina Spinei și Mariana Calughin.

Ele au subliniat că angajații primăriei au dat dovadă de ignoranţă şi interpretare eronată a legislaţiei despre accesul la informaţii şi achiziţiile publice.

Expertele Transparency International – Moldova au comunicat că au sesizat poliţia privind încălcarea de către Primăria mun. Chişinău și ÎM Autosalubritate a legislaţiei privind accesul la informaţie. Pentru această abatere, în privința unui responsabil al primăriei au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Ele au menționat că deşi Primăria mun. Chișinău oferă utilizatorilor, prin intermediul paginii sale web, multiple informaţii despre achiziţiile publice, precum şi asigură redirecţionarea către SIA MTender, multitudinea rubricilor şi portalurilor destinate acestui subiect creează confuzii. Unele informații sunt incomplete şi neactualizate.

În ce privește informaţiile despre achiziţiile publice ale întreprinderilor municipale monitorizate, acestea au fost sumare. „Datele despre buget, atribuţiile membrilor grupului de lucru pentru achiziţii, informaţiile despre achiziţiile de valoare mică, rapoartele despre monitorizarea contractelor de achiziţii nu au fost plasate pe pagina web”, au spus ele.

De asemenea, au adăugat expertele, întreprinderile nu au asigurat de regulă publicarea datelor prevăzute de legislația cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, inclusiv statutul, regulamentele interne, situaţiile financiare, rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, raportul conducerii.

Deși achizițiile publice au fost lansate conform planurilor anuale, au relevat expertele, există cazuri de discrepanțe când achiziția nu a fost prevăzută în plan sau procedurile au fost cumulate, întârziate, anunțate într-o altă valoare.

Un detaliu important relevat a fost practica autorităților municipale de externaliza unele servicii, de exemplu, oferirea consultațiilor juridice, elaborarea proiectelor unor regulamente – activități care ar trebui să fie realizate cu forțe proprii.

Au fost semnalate cazuri de supraestimare a valorii achiziţiei, printre cele mai vizibile – achiziţia de către ÎM „Autosalubritate” a serviciilor de promovare a imaginii, valoarea inițială fiind redusă de circa patru ori pe parcursul anului 2023. După inițierea procedurii de achiziție a acestor servicii, aceeași întreprindere a anulat-o „din cauza dispariției necesității”. 

Potrivit Curții de Conturi, chiar dacă Primăria mun. Chișinău a iniţiat măsuri de prevenire a neregulilor ce ţin de achiziţiile publice, specificate în Raportul auditului conformităţii asupra procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public în aa. 2018-2020 (HCC 53/2022), aceasta nu a prezentat documente care să confirme implementarea recomandărilor Curții.

Deși Consiliul municipal Chișinău a aprobat Planul Local Anticorupție (PLA) a mun. Chișinău pentru 2022-2025 și a prezentat unele date despre realizarea acestuia la CNA, primăria nu a oferit la solicitarea TI-Moldova suficiente informații care să ateste implementarea acțiunilor planificate. Rapoartele semestriale și anuale despre implementarea PLA 2022-2025 (pentru anii 2022 și 2023) n-au fost plasate pe pagina web a primăriei.

 

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Achiziţiile publice din Primăria municipiul Chişinău sub lupa transparenţei”, desfăşurat de către Transparency International – Moldova, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrităţii în achiziţiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Parteneriatul pentru Transparenţă (SUA). Proiectul urmăreşte susţinerea reformelor în domeniul achiziţiilor publice în Moldova, care vor spori transparenţa şi corectitudinea achiziţiilor publice prin abilitarea cetăţenilor de a responsabiliza instituţiile relevante. Opiniile exprimate în comunicat şi responsabilitatea pentru conţinutul acestuia aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul”; şi a donatorului.

Anticoruptie.md
24/06/2024
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii