Proiectul Legii privind avertizorii de integritate, aprobat de Guvern

Anticoruptie.md
29/03/2023
gov.md

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, proiectul Legii privind avertizorii de integritate, elaborată de Ministerul Justiției. Autorii consideră că prin acest document mecanismul avertizării despre lipsa de integritate va fi îmbunătățit, iar avertizorii de integritate vor fi protejați printr-o serie de măsuri noi.

Documentul extinde categoriile de subiecți care cad sub incidența legii și stabilește canalele de raportare ale încălcărilor. Acestea vor putea fi comunicate angajatorului, autorităților competente și dezvăluite public. 

Autorii proiectului consideră că prin aplicarea noilor prevederi va fi îmbunătăţit climatul de integritate în sectoarele publice și private şi va fi asigurată  protecția avertizorilor de integritate împotriva oricăror forme de răzbunări în contextul dezvăluirii efectuate, garantând, astfel, respectarea libertății de exprimare și dreptul la informație.

Proiectul transpune parțial Directiva Uniunii Europene a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019, privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, instituind un nou cadru legal consolidat, care facilitează dezvăluirea de încălcări ale legii de către avertizorii de integritate.

Anticoruptie.md
29/03/2023Follow us on Telegram

Comentarii