Raportul Curții de Conturi: Cât ne costă întreținerea instituției prezidențiale

Anticoruptie.md
20/11/2019

Întreținerea Aparatului Președintelui Republicii Moldova i-a costat pe bugetari peste 22 milioane de lei, iar valoarea activelor Președinției au constituit 179,7 mii de lei, în 2018. Cifrele apar în Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui, încheiate la 31 decembrie 2018. 

Potrivit raportului examinat de Curtea de Conturi, valoarea mijloacelor fixe și a activelor neproductive ale Aparatului Președintelui, care, în 2017, constituiau 7,4 milioane de lei, s-a majorat, la finele anului 2018, datorită înregistrării în evidența contabilă a clădirii administrative, în valoare de 164,3 mil. lei, și a terenului aferent de 1,4 mil. lei, transmise gratuit din gestiunea Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului.

Auditorii au constatat mai multe nereguli ce țin de reparația și renovarea clădirii Președinției, finanțate de Guvernul Turciei. Astfel, după finisarea și darea în exploatare a clădirii Președinției, până la finalizarea auditului în evidența contabilă nu era reflectată valoarea lucrărilor de reconstrucție, precum și valoarea altor dotări (518,3 mii euro). În opinia auditului, situația constatată poate genera riscul afectării rapoartelor financiare, pe anul 2019, ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova în mărimea echivalentă cu valoarea lucrărilor și bunurilor primite.     

Lucrările de reconstrucție executate, în valoare totală de 8964,3 mii euro, care includ și lucrări suplimentare de 1784,3 mii euro au fost reflectate în actele de primire-predare, fără indicarea tipului lucrărilor, unităților cantitative și a prețurilor pe unitate de măsură. 

Auditorii au mai constatat și alte nereguli în utilizarea banilor publici pentru întreținerea instituției prezidențiale, cum ar fi atribuirea, înregistrarea și raportarea neveridică a mijloacelor fixe în sumă totală de 1,3 mil. lei, cauzate de incorectitudinea înregistrării în evidența contabilă a acestora; nereflectarea cheltuielilor de 1,9 mil. lei în evidența contabilă; neincluderea a patru milioane de lei în contul de venit.

Anticoruptie.md
20/11/2019

Comentarii