Regulamentul privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale, remis Guvernului pentru examinare. Ce prevede acesta

Anticoruptie.md
10/01/2020

Ministerul Justiției a remis Guvernului spre examinare proiectul Regulamentului privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale. Acesta stabileşte cum va fi raportată dezvăluirea practicilor ilegale de către angajaţi, reglementează procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate şi de aplicare a măsurilor de protecție faţă de aceștia.

Potrivit regulamentului, dezvăluirea internă a practicilor ilegale se va face în mai multe etape:
a) informarea angajatorului despre practica ilegală prin completarea formularului dezvăluirilor interne a practicilor ilegale de către angajat;
b) recepționarea/înregistrarea dezvăluirilor interne a practicilor ilegale în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;
c) examinarea dezvăluirii interne, acordarea statutului de avertizor și informarea angajatului despre statutul acordat, precum și informarea acestuia despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.

Totodată, documentul reglementează procedura de depunere a dezvăluirilor interne a practicilor ilegale. Conform acestuia, este obligatoriu ca la momentul efectuării dezvăluirii, angajatul să se identifice, în caz contrar, nu poate fi stabilită calitatea ei de subiect al legii, adică dacă întruneşte sau nu cerinţele legale pentru a fi recunoscut drept avertizor de integritate, dacă dezvăluirea este internă sau externă etc. De asemenea, regulamentul prevede că angajatul poate omite procedurile de dezvăluire internă a practicii ilegale, făcând o dezvăluire externă, la Centrul Naţional Anticorupţie sau publică, adică prin transmiterea informației către mass-media, organizații ale societății civile (indiferent de modalitate: în scris, electronic) sau prin plasarea acestei informații în spațiul public, inclusiv prin postările pe rețelele de socializare.

Regulamentul face referință și la măsurile de protecţie. Astfel, angajatul care, în legătură cu avertizarea de integritate pe care a făcut-o, este supus răzbunării este în drept să solicite protecție. Totodată, avertizorul de integritate care a comunicat o dezvăluire cu bună-credință nu va fi sancționat disciplinar.

 

Poți să devii patronul nostru!

Anticoruptie.md
10/01/2020

Comentarii