Statistici: femei mai multe, dar mai puțin apreciate atât la muncă, cât și acasă

Tatiana Gherța
08/03/2023
genderpulse.md

Numărul femeilor din Republica Moldova este mai mare decât al bărbaților - 52,3% femei și 47,7% bărbați, potrivit Biroului Naţional de statistică. La începutul anului 2022, în medie la 100 femei reveneau 91 bărbați. Aceeași sursă indică faptul că deși nivelul de instruire al femeilor este mai ridicat, rata de angajare în rândul femeilor este mai mică comparativ cu sexul puternic.

Raportul statistic al angajărilor în bază de gen arata astfel în 2021 - 47,5% de femei angajate versus 52,5% bărbați. Este de menționat faptul că, de cele mai multe ori, numărul mai mic al femeilor angajate este motivat de prezența în familie a copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, în anul 2021, rata de ocupare a femeilor de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil sub 16 ani a constituit 48,3%, în timp ce pentru femeile fără copii rata de ocupare a atins valoarea de 61,8%.

Rata mică de angajare ar putea fi motivată și din câștigul pe care-l au femeile angajate. Statistica arată că doamnele câștigă cu 14% mai puțin decât bărbații. Femeilor le revin câștiguri salariale superioare bărbaților doar în: activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 9,3% (603,9 lei) mai mult, învățământ – cu 3,5 % (253,6 lei) mai mult.

O discrepanță este evidențiată și la capitolul angajării în funcții de conducere.

„În anul 2021, din totalul conducătorilor de toate nivelurile8, 55,4% au fost bărbaţi, iar 44,6% - femei. Participarea femeilor la luarea deciziilor în Parlament relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 38,6% (din 101 deputaţi 39 erau femei), la începutul anului 2023, în comparație cu 31,0% la nivel european și 26,5% la nivel global9.

Ponderea femeilor în numărul total al angajaților organelor de poliție, inclusiv din protecția civilă și grăniceri, la începutul anului 2022, a fost de 23,0%. În același timp, ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor, la începutul anului 2022, a constituit 48,0%.”, se arată în statistica BNS.

Este de menționat faptul că bărbații devansează femeile și la capitolul asistenței juridice garantate de stat. Potrivit BNS „ponderea bărbaților care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat calificată, în anul 2022, a constituit 86,5% comparativ cu 13,5% femei beneficiare de asistență garantată de stat calificată”.

De altfel, statistica negativă este reflectată și în raport cu înregistrarea infracțiunilor legate de violența în familie. Din cele 698 de cazuri de violență înregistrate în 2022, 70,3% din victime au fost femei.

 

Tatiana Gherța
08/03/2023Follow us on Telegram

Comentarii