Un nou concurs pentru funcția de procuror general, anunțat de Consiliul Superior al Procurorilor

Anticoruptie.md
15/04/2024
captura video

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat, luni, un nou concurs pentru funcția de procuror general cu termenul limită de depunere a dosarului pe 15 mai 2024. Totodată, în cadrul ședinței, membrii CSP au aprobat o hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a spus că modificările efecuate sunt de ordin tehnic și se referă la consolidarea transparenței, asigurarea responsabilității individuale și colegiale pe durata derulării concursului de alegere a Procurorului General. Criteriile și condițiile de participare la concurs prevăzute în lege au rămas aceleași.

Candidatul la funcția de procuror general este selectat în bază de concurs, care va cuprinde următoarele etape: preselectarea candidaților în baza dosarelor depuse și interviul susținut în fața membrilor CSP.

Conform noilor modificări operate la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, punctul 16 are următorul cuprins: „În cazul în care după prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor de participare nu s-au înregistrat cel puțin doi candidați pentru funcția de procuror general, concursul se încetează prin nerealizare și, ulterior, Consiliul decide asupra inițierii unui nou concurs”.

Această modificare „urmărește asigurarea competitivității și participației în corespundere cu principiul competiției deschise aplicabil concursului public în speță”, se precizează în hotărârea CSP.

O altă schimbare a fost făcută la punctul 35 din regulament: „după completarea tuturor fișelor de evaluare, se calculează punctajul final, iar Consiliul adoptă o hotărâre motivată prin care confirmă rezultatele concursului”, fiind anulată prevederea anterioară care stipula că punctajul final se calculează „după transmiterea tuturor fișelor de evaluare pentru ultimul candidat intervievat”.

Totodată, la punctul 36, textul „borderoul punctajului final obținut de către fiecare candidat, care reprezintă reflectarea mediilor calculate și oferite candidaților de către fiecare membru al Consiliului” vine să „elucideze modul de calcul al punctajului final obținut de către fiecare candidat, din punct de vedere tehnic, precum și aspectele referitoare la informația ce urmează a fi făcută publică pe pagina web oficială a Consiliului, urmare a desfășurării concursului în speță”.

O ultimă completare a fost făcută prin punctul 36 (1)care stipulează că „în cazul în care membrul Consiliului a evaluat candidatul fără argumentarea unuia sau a mai multor dintre criteriile prevăzute de lege și prezentul Regulament, prin votul majorității absolute a membrilor săi, Consiliul decide excluderea tuturor fișelor completate de acest evaluator, cu recalcularea punctajului final al candidaților.”

„Membrii CSP au dezbătut minuțios ce propuneri să conțină acest regulament pentru a evita alte situații neplăcute pentru viitor. Aceste intervenții în regulament sunt mai mult tehnice, dar în același timp oferă soluții ca membrii CSP să intervină când apar tentative de deturnare a unui concurs”, a precizat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul ședinței.

Pentru funcția de procuror general poate candida persoana care întrunește următoarele condiții: 

a) are o experiență profesională de cel puțin zece ani în domeniul dreptului, obținută în jurisdicția Republicii Moldova sau jurisdicții străine, inclusiv în organizații internaționale, dintre care cel puțin cinci ani în funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală; 

b) deține cetățenia Republicii Moldova; c) cunoaște limba română; d) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; e) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor; f) se bucură de o reputație ireproșabilă; g) anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni; h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror; i) are calități manageriale; 

j) în ultimii 3 ani până la anunțarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice; k) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Concursul anterior a fost anulat la câteva zile după proba interviu și anunțarea câștigătorului. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că membra CSP, Olesea Vîrlan, a acordat un punctaj nejustificat unuia dintre pretendenți. Din acest motiv concursul a fost anulat, iar la câteva zile distanță Vîrlan și-a anunțat demisia.

Procuratura Anticorupție a confirmat faptul că fosta membră a CSP, Olesea Vîrlan, cea care l-a depunctat pe Ion Muntean în concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, a acționat în interesul procurorului Andrei Roșca. Acesta voia să se răzbune pe Ion Munteanu din cauza că nu l-a numit în funcția de adjunct al procurorului general. 

Numirea unui nou procuror general este unul dintre angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. 

Anticoruptie.md
15/04/2024
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii