Un nou proiect european, lansat la Chișinău, va contribui la consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova

Cornelia Cozonac
27/11/2021

O nouă inițiativă de cooperare în domeniul consolidării diversității și egalității în Republica Moldova a fost lansată în cadrul Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021 - 2024. Noul proiect cu genericul „Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova” se va desfășura în următorii trei ani, urmând să creieze un sistem de sprijin în rândul autorităților locale și societății civile, care va proteja drepturile grupurilor vulnerabile, între care femei, minorități entice și religioase, persoane cu dizabilități fizice și mentale și altele, împotriva urii și a crimelor motivate de prejudecată și care va consolida eforturile de îmbunătățire a cadrului legal, capacităților forțelor de ordine și va spori conștientizarea față de fenomenul infracțiunilor motivate de prejudecată.

Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolina menționat că proiectul este implementat în cadrul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și va susține Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului 2018-2022 pentru Republica Moldova, în special în legătură cu anti-discriminarea și drepturile minorităților naționale și etnice.

Șeful Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău, Floris Van Eijik a salutat  abordarea comprehensivă a acestui proiect, care vizează în ansamblu actorii de la nivel național, cât și local, funcționarii din domeniul de aplicare a legii și societatea civilă. „Această abordare comprehensivă va contribui pozitiv la creșterea conștientizării și consolidarea capacităților pentru prevenirea și combaterea crimelor motivate de prejudecată”, a spus diplomatul olandez. 

Și Irena Guidikova, șefa Diviziunii incluziune și anti-discrimnare, Departamentul Anti-discriminare, Consiliul Europei a spus că acest proiect vine în continuarea lucrului din cadrul altor programe ale Consiliului Europei, dar are, de asemenea, ambiții mari. „Cu un cadru legislativ îmbunătățit și cu rețele de suport pentru victimele violenței motivate de ură, credem că situația grupurilor expuse la discriminare și ură se va schimba”, a spus ea. 

Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova”  este un proiect al Consiliului Europei, inclus în Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos.

Cornelia Cozonac
27/11/2021Become a Patron!

Comentarii