Un procuror milionar, cu cele mai mari șanse de a ajunge la șefia Procuraturii Chișinău

Mariana Rață
24/07/2017
Procurorul Ștefan Șaptefaț, alături de soția sa Elena Cobzac. Zdg.md

Ștefan Șaptefraț, actual șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, a obținut cel mai mare punctaj din partea Colegiului de selecție și carieră a procurorilor. Astfel, procurorul are cele mai mari șanse să fie numit învingător al concursului pentru funcția de șef al Procuraturii Chișinău. În acelaşi concurs s-au înscris actualul șef interimar al Procuraturii Capitalei, Vitalie Sibov, dar și fostul șef al Procuraturii Botanica, Marcel Cimbir.

Potrivit hotărârii Colegiului de selecție și carieră a procurorilor din 20 iulie 2017, Ștefan Șaptefraț a acumulat 151 de puncte urmare a evaluării făcute de colegiul sus-menționat și Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor.

Punctajul acumulat de adjunctul Procuraturii Anticorupție este cu 2,5 puncte mai mare decât cel obținut de Vitalie Sibov, care asigură în prezent interimatul funcției de șef al Procuraturii Chișinău. Prin hotărârea Colegiului de selecție, Sibov a obținut 148,5 puncte. Procurorul Marcel Cimbir a obținut doar 137,7 puncte din partea Colegiului de selecție.

Potrivit Legii Procuraturii, „candidații pentru funcția de procuror își aleg funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a punctajului obținut”, iar în cazul funcțiilor de șefi și adjuncți de procuraturi, „se consideră ales candidatul care a obținut cel mai bun punctaj la concurs.

Potrivit unei investigații anterioare de Ziarului de Gardă, Ştefan Şap­te­fraţ este unul din­tre cei mai pros­peri pro­cu­rori. Împre­ună cu soţia sa, Elena Cob­zac, locu­ieşte într-un imo­bil la Toha­tin, municipiul Chi­şi­nău, con­struit încă în anii 2000. „În iunie 2008, fiind pro­cu­ror în secţia nr.1, Dire­cţia con­trol al urmă­ri­rii penale, Şap­te­fraţ a cum­pă­rat de la SRL NourCo un teren cu o con­stru­cţie nefi­na­li­zată pe str. Sar­mi­ze­ge­tusa, 53 din Chi­şi­nău con­tra 11,65 mili­oane de lei, deşi sala­riul său de fun­cţie era de doar câteva mii de lei pe lună. Des­pre tranza­cţia pro­cu­ro­ru­lui a aflat con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale (PG), iar peste trei luni, în sep­tem­brie 2008, acesta era eli­be­rat din fun­cţie, din pro­prie ini­ţi­a­tivă, con­form unui ordin al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. La scurt timp după ple­ca­rea din orga­nele Pro­cu­ra­tu­rii, Şap­te­fraţ pro­cură un alt teren la Mileş­tii Mici, Ialo­veni, plă­tind 6,37 mili­oane de lei, dar şi un teren agri­col de 1,3 ha”, potrivit Ziarului de Gardă.

În declarația de avere pentru anul 2015, ultima publicată pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Integritate, Șaptefraț indică faptul că a înstrăinat mai multe dintre bunurile pe care le deținea. Astfel, a fost vândută o clădire cu 19,5 milioane de lei, un teren agricol și o construcție agricolă, la prețul de circa patru milioane de lei. Procurorul a mai obținut în acel an 6,7 milioane de lei din restituire de împrumuturi și încă 300 de mii de lei din restituirea supraplății la achitarea impozitelor. Șaptefraț indica în 2015 că deține două terenuri pentru construcții și trei terenuri agricole, o casă de locuit de 162 de metri pătraţi, patru construcții, un garaj, o bucătărie de vară. De asemenea, Șaptefraț indica datorii, fără termen, de circa zece milioane de lei.

În decem­brie 2008, el a obţinut licenţă de avo­cat, dar peste jumă­tate de an revine în Pro­cu­ra­tură, în fun­cţia deţi­nută ante­rior, cea de pro­cu­ror în secţia nr.1, Dire­cţia con­trol al urmă­ri­rii penale. „La scurt timp după reve­ni­rea în PG, în urma unor arti­cole din presă, Cole­giul Dis­ci­pli­nar din cadrul PG ini­ţi­ază pe numele pro­cu­ro­ru­lui Şap­te­fraţ o pro­ce­dură dis­ci­pli­nară, după ce acesta nu ar fi pre­zen­tat decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate după ple­ca­rea din orga­nele pro­cu­ra­tu­rii, nici la rean­ga­jare. În febru­a­rie 2010, pro­ce­dura dis­ci­pli­nară a fost înce­tată, pe motiv că expi­rase ter­me­nul legal de apli­care a san­cţiu­nii. Totuşi, cel mai pro­ba­bil, în urma aces­tui caz, în apri­lie 2010, Şap­te­fraţ este dele­gat pen­tru o lună la Pro­cu­ra­tura Soroca. La sfârşit de apri­lie 2010, acesta pleacă din nou din sis­tem în baza unei alte cereri de demi­sie”, se mai reporterii ZdG. În iulie 2016, Șaptefraț a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de șef adjunct al Procuraturii Anticorupție.

Contactat de portalul Anticoruptie.md, Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, a declarat că, în cazul în care va exista cvorum, concursul pentru desemnarea  șefului Procuraturii Chișinău ar putea avea loc la ședința din 10 august a CSP.  Roșioru a confirmat că în cazul acestor concursuri, rolul determinant îl are punctajul obținut de candidați la Colegiul de selecție și carieră și la Concursul de evaluare a performanțelor. Totuși, în cazul în care membrii CSP dispun de informații care pun la îndoială integritatea candidatului sau alte informații relevante, decizia aparține membrilor Consiliului.

Mariana Rață
24/07/2017

Comentarii