VOTAT// Infracțiunile pentru fapte de corupție vor fi pedepsite mai dur

Anticoruptie.md
14/09/2020

Infracțiunile pentru fapte de corupție vor fi pedepsite mai dur. Deputații au susținut propunerile Guvernului de a modifica un șir de acte legislative și a înăspri pedepsele pentru infracțiuni de corupție.  Proiectul de Lege privind ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupţie a fost elaborat și promovat de Ministerul Justiției.

Noul cadrul normativ include la categoria infracțiunilor grave un șir de infracțiuni de corupție care anterior erau în categoria de infracțiuni mai puțin grave. Această încadrare juridică va oferi posibilitate organelor de urmărire penală instrumente suplimentare de ordin procedural, care vor îmbunătăți activitatea în faza de urmărire penală pentru a contracara fenomenul de corupție. Codul penal prevede că persoana se eliberează de răspundere penală dacă au expirat 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave comparativ cu termenul de 5 ani prevăzut pentru infracțiunile mai puțin grave.

Totodată,  proiectul respectiv vine să ofere pârghii procedurale suplimentare organelor de investigație în eficientizarea și optimizarea activității lor, pentru și în prevenirea și combaterea fenomenului de corupție din Republica Moldova.

O altă pârghie de eficientizare a activității organelor de urmărire penală reprezintă posibilitatea efectuării activității speciale de investigații pentru infracțiunile de corupție, în cazul existenței unei bănuieli rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.

Noul cadrul normativ, potrivit argumentarii la proiectul de Lege, va crea premise pentru practici unitare a instanțelor judecătorești în soluționarea cauzelor de corupție, deoarece nu va fi posibilă aplicarea normelor privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională, condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației.

Anticoruptie.md
14/09/2020

Comentarii