Cum sunt discriminați agenții economici la licitațiiile publice

Alexandru Slobodeanu
04/12/2018

Către Guvernul RM, Ministerul Sănătății, Muncii  și Protecției Sociale, toți cetățenii Republicii Moldova.

SCRISOARE DESCHISĂ

Societatea cu Răspundere Limitată SARVNcu genul de activitate  “Producerea și comercializarea dispozitivelor medicale “ este nevoită să se adreseze către D-voastră  pentru a fi susținută în mod legal în fața fărădelegilor ce se comit de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) în procesul de apreciere a ofertanților câștigători la licitațiile publice. Ne-am adresat la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor , care la rândul său nu analizează situația creată și susțin hotărârile CAPCS.  A rămas să atacăm decizia luată în instanța de judecată.

  Am hotarât să Vă scriem și D-Voastra pentru a avea mai multe informații in ceia ce privește respectarea legislației în vigoare de către directorul și personalul CAPCS, precum că nu ei i-au deciziii ci se ascund  în spatele Grupului de Lucru.

Consilierii de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contesțatiilor ne-au dat răspuns în felul următor -  au copiat contestația noastră, apoi răspunsul specialiștilor de la CAPCS , după  ce  ne-au scris că se respinge contestația ca fiind neîntemeiată. Așa scriu numai cei care au 3 clase terminate și strică degeaba aerul în centrul Chisinăului. Nu și-au pus deloc creierul în mișcare pentru a judeca și a observa ca si Centrul are o sumedenie de încălcări, care trebuiesc înlăturate.

La 4 septembrie 2018 am depus pachetul necesar de documente pentru participarea la licitația nr.18/03201 privind achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2019. Pe data de 21 septembrie 2018 am primit un răspuns pregătit încă pe data de 21 august 2018 cu următorul conținut: Oferta D-voastra nu a fost acceptată deoarece nu ați repetat încă o dată  denumirea produsului (fașă de tifon) la rândul 4,5,6,7si 37 în rubrica “Produsul oferit”.

 Noi am îndeplinit numai parametrii tehnici,  deoarece în Registrul Dispozitivelor Medicale denumirea “fașă de tifon” nu există .  Acolo produsul se numește Bandaj de tifon. 

 Deci, specialiștii CAPCS  pentru greșelile lor pe care le comit nu răspund, dar noi din pricina că nu am repetat de câteva ori denumirea produsului și nu l-am scris cu litere mari am fost eliminați de la procedura de achiziție.

 Mai mult ca atât, Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice permite corectarea unor abateri, erori neinsemnate ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei.

 Conform art.48 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice ‘’ Structura şi conţinutul documentației de atribuire sunt stabilite în Documentaţia Standard aprobată de Ministerul Finanţelor.

 Daca examinam  Specificația de preț (F4.2)din Documentația Standard observăm că  lipsește compartimentul “Preparatul oferit”și nu  dublează informația expusă în compartimentul “Denumirea produselor”.

 Deci , această rubrică care repetă informația din rubrica 2 si 3 nu este necesară.

Unele firme au prezentat ofertele fără aceasta rubrică(de exemplu firma”Pharmony”; FCPC”Datacontrol” ; SRL”Esperanza”; SRL”Medglobalfarm”).  SRL”Esculap-Farm la poz.37 în rubrica “Preparatul oferit” nu a indicat parametrii tifonului medicinal care se cer în documentele de atribuire.

Deci, lipsa compartimentului “Preparatul oferit” unde se repetă denumirea comercială a produselor  la firmele sus-numite  în specificația de preț (F.4.2)  nu a dus la imposibilitatea identificării produselor oferite.

 Acestea sunt ni;te abateri neinsemnate ca și în cazul nostru pe care Legea permite de a le corecta. Greșelile acestor firme nu s-au observat și Domnul Ivan Antoci a hotărât să respingă numai oferta noastră.  Mai bine zis, nici nu putem considera greșeală ceia ce Dumnealor ne-au incriminat, fiindcă această rubrică este inventată de CAPCS  și nu corespunde  Documentaţiei Standard.

În continuare, în ofertele operatorilor economici câștigători observăm greșeli grave în preț, pe care Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice nu permite corectarea lor. Cota TVA este indicată de către Esculap farm în mărime de 8.18%; 7.98%; Sanfarmprim la poziția 7 inventează  cota TVA in mărime de 14.51%.

In RM cotele standard ale TVA (art.96 Cod Fiscal) sunt in mărime de 8%,10%,20%,fără TVA.  Acestea sunt greșeli foarte mari și aceste oferte nici de cum nu trebuiesc acceptate. Specialiștii CAPCS afirmă precum că criteriul de evaluare este „cel mai mic preț fără TVA”.

Foarte bine, dar contractele de achiziții se incheie la prețul cu TVA, transferurile de bani se efectuează la suma totală a contractului împreună cu TVA.  Deci, totuși prețurile sunt incorecte.

   Astfel , Esculap farm care:

   a) oferă produse neînregistrate pe care nu are dreptul sa le livreze pe teritoriul RM,  

   b) indică cota TVA greșit,

   c)  la poz.37 nu indică parametrii tehnici ai tifonului (poate livra tifon cu o densitate foarte    joasă, nu cum prevăd cerințele Licitației)

 devine  CÂȘTIGĂTOR

Si nimeni nu vede greșelile celorlalți agenți economici, probabil că erau fără ochelari.

 

    Deci, ce observăm?  Discriminarea agenților economici. Noi, producătorii autohtoni, care respectăm toate cerințele, suntem eliminați de la procedura de achiziție pentru greșeli minore, dar cei ce au aceleasi abateri neînsemnate, plus greșeli în preț, plus produse neînregistrate devin câștigători.

  Domnul director Ivan Antoci are o atârnare diferită față de operatorii economici care participă

la achiziții.  La unii greșelile mici le depistează, alții au câteva greșeli la un produs, dar se prefac cănu le observă.  Deci, Legile se interprețează în mod diferit, depinde pentru cine. Aici apare întrebarea, care este interesul lui Ivan Antoci să procedeze așa cum îi convine Dumnealui?   Care este criteriul lui de evaluare?  Tu mie si eu ție?

SRL”ARVN produce bandaj de tifon  și are experiență în acest domeniu din anul 1998. Bandajele sunt produse din materie primă din Federația Rusă, de cea mai bună calitate,100% bumbac. Producția noastră e recunoscută pe piață și în instituțiile medico-sanitare publice(IMSP) ca cel mai calitativ produs. Mai mult ca atât, produsele au fost testate în baza standardelor conexe la directivele CE la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie din București, care este acreditat de către Consiliul Național de Acreditare din România, RENAR.  Abia după ce am obținut declarația de conformitate CE, am putut să înregistrăm produsele noastre în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

 După ce noi, producătorii autohtoni, am suportat cheltuieli mari  pentru conformitatea produselor și înregistrarea lor în Registrul de Stat, acuma CAPCS permite să participe la licitații agenți economici cu produse neînregistrate  la momentul desfășurării procedurii de achiziție, prezentând declaratia privind obligativitatea iînregistrarii dispozitivelor medicale până la momentul livrarii.

In acest mod CAPCS  riscă de a incheia contracte de achiziții la mărfuri  a căror conformitate nu este probată și de a livra către IMSP produse necalitative.

De exemplu, tifonul și bandajul din tifon produse în Uzbekistan , care are  cel mai mic preț , este de culoare gălbuie, deoarece este albit printr-o metodă chimică specială cu utilizarea fenolului, un compus organic cunoscut ca acid carbolic. Acidul carbolic este un produs periculos, provoacă leziuni oculare și arsuri grave ale pielii. Este toxic în contact cu pielea.

In Federația Rusă este interzisă utilizarea tifonului din Uzbekistan în medicină .  Tifonul produs de Fabrica Gorodisce este albit folosind peroxidul de hydrogen si nu careva acizi toxici.

Dar se pare ca pe nimeni nu-l interesează calitatea, să investigheze cazul, sa se informeze mai bine inainte de a lua decizia. Mai mult ca atât, se permite participarea la licitație fără înregistrarea produsului. Cine în acest ca este responsabil de încălcarea legislației?

La evaluarea și compararea ofertelor, autoritatea contractantă nu apără în niciun mod interesele producătorilor autohtoni. Ar fi de dorit ca producătorul autohton sa fie susținut, să organizăm mai multe locuri de muncă și nici de cum să nu ajungem la situația să reducem lucrătorii și să-i trimitem să se angajeze în țările de unde importăm aceste bandaje.

Ivan Antoci se laudă că nu se teme de nimeni, are protecție și in anul 2017 a economisit 100 mln.lei, iar in anul 2018 va economisi 130 mln.lei. Această economie se face pe spatele pensionarilor care au muncit o viață și acum se tratează cu cele mai ieftine medicamente după criteriul “cel mai mic preț fără TVA”.

Centrul pentru achiziții știe foarte bine câte plângeri din partea IMSP au avut de soluționat iî anul 2018  privitor la medicamentele de calitate proastă.  Și care-i reacția Centrului? Domnul Antoci zice că 50 de plângeri nu-s suficiente,când vor fi măcar 150 de plângeri, atunci poate ca vor reacționa.    

Mulți operatori economici câștigători din pricina calității proaste a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, pe parcursul anului aprovizionează instituțiile medicale cu produse importate de la alți producători sau chiar din alte tari , nu asa cum prevad ofertele lor la procedurile de achiziții, ceiea ce categoric se interzice de legislatț4e.

Misiunea Centrului este de a aproviziona instituțiile sanitare cu produse ieftine, dar calitatea nu contează și nici nu-i interesează. Se pot trata oamenii cu aceste medicamente sau nu, pe nimeni nu-l doare capul. Toți stiu care este efectul tratamentelor cu medicamente ieftine și toți tac. După părerea D-lui director Ivan Antoci e mai bine să importăm tifon din China, India sau  Uzbekistan de o calitate proastăde tot, dar puțin mai ieftin.

Valoarea contractelor va crelte,fiindca e nevoie in salile de operatii de o cantitate dubla de tifon necalitativ, sintetic, rar, care greu absoarbe singele.  In acest caz si taxele pentru achiziții publice ce se transfera pe contul Centrului vor creste fiindca se majoreaza valoarea contractelor de achiziții prin acorduri aditionale de majorare.  Ati observat , cum se face economia de surse financiare ?   

 Ne zgârcim la niște bănuți , ca apoi să pierdem cu mult mai mult. Facem economie la încheierea contractelor ca mai apoi să le majorăm.   Dar, mă rog , respectăm legislația. 

Pe Domnul Antoci problemele spitalelor și ale cetățenilor nu-l afectează, interesele proprii sunt mai presus.  Lucrătorii de la CAPCS nu pleacă în străinatate, ei sunt aranjați bine, cu salarii bune, calculate în baza transferurilor, în dependență de suma contractelor.  Și aici instituțiile sanitare suferă, trebuie să-i întrețină pe cei  ce îi aprovizionează cu medicamente după criteriul “cel mai mic preț fără TVA “.

Am cerut repetat acceptarea ofertelor  SRL”SARVN”cu corectarea omiterilor care nu influentează esența ofertelor expuse la Licitația Publică nr.18/03201 din 04.09.2018 și evaluarea  tehnică, apoi evaluarea financiară ala cum prevede Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri li servicii. Dar totul e zădarnic, nimeni nu ne aude.

Cândva am auzit un banc în care se spunea că atunci când Dumnezeu a împărțit pământul, moldovenii erau în câmp la lucru. A doua zi s-au pomenit fără pământ. Aflând despre asta, Dumnezeu a dat indicație lui Sf.Petru ca să le dea moldovenilor o bucată de rai ca să trăiască și ei bine. Moldovenii s-au speriat că se vor îmbogăți prea tare și vor dori și mai multe pâmânturi. Atunci Dumnezeu i-a liniștit și le-a zis:“Nu vă temeți, am să vă dau conducători proști și veți rămâne așa cum sunteți”.

Așa și este, când vin la conducere oameni din drum, nepregătiți, care nu-s gospodari, pe care nu-i doare inima pentru poporul nostrum, care sunt preocupați doar de interesele proprii și nu ale cetățenilor.

 

Șefi  la CAPCS, o droaie,
Strâng averi şi din gunoaie  
(cu cel mai mic preț fără TVA)
Iar afacerea, se ştie,
Pute... a excrocherie!

În zilele noastre, un patron trebuie să fie revoluţionar pentru a putea supravieţui.

Cu mult respect  A.Slobodeanu, director SRL SARVN

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Alexandru Slobodeanu
04/12/2018

Comments