Încălcările în comuna Burlacu continuă, iar oamenii așa și trăiesc fără apă

Tamara Rotaru
12/06/2024

În urma plângerii depuse de mine privind încălcările admise de primarul comunei Burlacu, Inspecția Financiară a efectuat un control al activității Primăriei. În răspunsul primit, Inspecția Financiară arată că au fost constatate mai multe încălcări în activitatea primăriei – și plăți salariale neîntemeiate, și depășirea parcursului limită stabilit de consiliul local, și altele, în valoare de zeci și sute de mii de lei. În urma încălcărilor constatate au fost amendați primarul comunei Burlacu, Munteanu Mihail și contabila Popov Alina.

Și primarul Munteanu Mihail a fost informat, la sfârșitul lunii martie, despre rezultatele controlului, iar la 01.04.2024 a avut loc ședința consiliului local, despre care nici nu au fost informați toți consilierii locali. Recent, la 03.06.2024, în comisiile de specialitate ale consiliului local a fost înaintat proiect de decizie privind examinarea prescripției Inspecției Financiare, la care a fost anexată doar o singură filă din conținutul prescripției. Totodată, primarul a anexat și un proiect de decizie privind modul de restituire a banilor. În fapt, Inspecția Financiară nu a întreprins direct măsurile de pedeapsă și tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții publice pentru neregulile admise. Așa că foile se vor plimba prin instanțe judecătorești, iar noi, sătenii, rămânem lipsiți de apă potabilă, având sondă forată încă în anul 2014, dar care este nefuncțională până în prezent.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Tamara Rotaru
12/06/2024

Comments