Judecătorii corupţi din Moldova beneficiază de apartamente construite din banii noștri

Galina Afanas
30/06/2016

În anul 2008 eu am încheiat cu firma de construcţie “Nourco” SRL un contract în sumă de 29750 euro la preţul de 650 euro/m.p. privind investirea mijloacelor proprii în construcţia casei de locuit nr.1 de pe str. Sarmizegetusa 53 din mun. Chişinău pentru procurarea din această casă în proprietate privată a unui apartament cu o cameră. Eu mi-am onorat obligaţia contractuală asumată pe deplin, cu bună credinţă şi în termen, achitînd în anul 2008 integral sinecostul apartamentului + venitul “Nourco” SRL. Iar întreprinderea nu şi-a onorat obligaţia de dare în exploatare a imobilului în semestrul II al anului 2009, lipsindu-mă de posibilitatea de a obţine dreptul de proprietate asupra imobilului contractat. Peste 2 ani, la 26.10.2010 prin hotărîrea Curţii de Apel Economice (judecător Maria Moraru, dosar nr.2e-317/2012) a fost intentat procesul de insolvabilitate fictivă şi intenţionată a “Nourco” SRL din interes material, în baza unui raport fals al administratorului Chicu Dumitru. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie nr.2ra-1597/15 din 21.10.2015 judecătorii Ion Druţă, Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Vladimir Timofti, Iuliana Oprea au legalizat escrocheria, invocînd că apartamentul construit din banii mei achitaţi integral şi în termen în sumă de 29750 euro în anul 2008 este proprietate a debitorului SRL „Nourco”, care a investit 0,00 lei în acest apartament. Astfel CSJ a hotărît că debitorul SRL „Nourco” are dreptul să-şi însuşească şi banii mei şi apartamentul construit din banii mei. În baza acestei decizii debitorul SRL „Nourco” a cerut evacuarea silită a mea din apartamentul construit din banii mei, achitaţi acum 8 ani. După ce la 14 martie 2013 prin Hotărîrea Judecătoriei Centru nr.2-2544/2013 instanţa a recunoscut dreptul meu de proprietate asupra apartamentului construit din banii mei, am aflat că judecătoarea Maria Moraru mi-a rezolvit unilateral, pe ascuns, contractul cu debitorul SRL “Nourco” exonerînd debitorul de a-şi onora obligaţiile contractuale. Judecătoarea Maria Moraru se răzbună pe mine din motiv că atunci cînd făceam parte din comitetul creditorilor nu am acceptat să votez hotărîrile de a fura alţi creditori şi că am depus mai multe plîngeri la organele abilitate în privinţa ilegalităţilor dînsei. Dînsa m-a exclus din comitetul creditorilor şi l-a inclus pe Tonu Vladimir, directorul SRL „Exfactor-grup” care nici măcar nu era creditor şi care s-a oferit să dea în exploatare casa la preţul de 765 euro/m.p., cîştigînd licitaţia care nu a avut loc. Firma "Exfactor-Grup" SRL construieşte apartamente pentru familiile judecătorilor la preţul de 300 euro/m.p. "Exfactor-Grup" SRL preia case noi construite din banii cetăţenilor munciţi cinstit la preţul de 650 euro/m.p., dar care încă nu sunt date în exploatare, de la firme pe care judecătoarea Maria Moraru le declară intenţionat insolvabile în baza unui raport fals al administratorului insolvabilităţii Chicu Dumitru, în care dînsul scrie, de exemplu, că 3 blocuri cu 10 nivele construite lipsesc, apoi împarte apartamente la preţuri preferenţiale persoanelor apropiate, inclusiv grefierilor, iar peste un an măreşte nejustificat preţul m.p., impunînd reîncheierea contractelor la preţul mărit de 765 euro/m.p. Persoanele care nu reîncheie contractele sunt deposedate de apartamente şi de bani prin hotărîrile ilegale ale judecătoarei Maria Moraru, care sunt irevocabile. CSJ refuză să examineze recursurile împotriva acestor hotărîri. La 19 iulie 2010 de către CCCEC a fost pornită cauza penală nr.2010036534 pe faptul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere comis de către factorii de decizie ai SRL „Nourco” în proporţii deosebit de mari, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod Penal RM. La 14 iunie 2012 de către Procuratura mun.Chişinău a fost pornită urmărirea penală în baza art.335 alin.(3) lit b) şi art.361 alin.(2) lit. b), d) Cod Penal RM, în temeiul unei bănuieli rezonabile privind folosirea intenţionată de către administratorul procedurii de insolvabilitate SRL „Nourco” Chicu Dumitru şi alte persoane responsabile de administrarea procedurii de insolvabilitate a întreprinderii a situaţiei de serviciu în interes material, exprimate prin falsificarea semnăturilor din procesul-verbal al şedinţei din numele investitorilor de mărire a preţului unui m.p. în construcţia blocurilor de locuit, care au participat la şedinţa adunării creditorilor din 10.11.2011. La 10 octombrie 2013 prin ordonanţa Centrului Naţional Anticorupţie s-a dispus începerea urmăririi penale pe faptul abuzului de serviciu soldate cu urmări grave, infracţiune prevăzută de art.335 alin(3) lit.b) Cod Penal RM, exprimate prin refuzul administratorului SRL „Nourco” Chicu Dumitru de întocmire a actului prealabil de primire-predare a apartamentului în care eu am investit resurse financiare proprii în sumă de 29750 euro încă în anul 2008. Examinarea cauzelor penale nr.2010036534, nr.2012018088, nr.2013970425 se tergiversează de 6 ani, timp în care ilegalităţile continuă. 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Galina Afanas
30/06/2016

Comments