Către PDM și Constantin Botnari. Plângere pe acţiunile ilegale ale organelor procuraturii

Taboră Ion
16/05/2019

Partidul Democrat din Moldova, Secretarului general personal domnului Constantin Botnari

CERERE

Stimate Constantin Botnari, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că m-am adresat către Centru Naţional Anticorupţie cu urmatorul comunicat: https://curaj.tv/2018/11/12/ion-tabora-ii-scrie-lui-zumbreanu-seful-cna/ Prin răspunsul nr.17/T-1348/18 din 26.11.2017 de către domnul Bogdan Zumbeanu am fost informat că a remis spre examinare în adresa Procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie dnului Viorel Morari comincatul respectiv. Prin răspunsul nr.11332 din 05.12.2018 de către domnul Viorel Morari am fost informat că a remis spre examinare comunicatul respectiv, domnului Ion Munteanu Procuror-adjunct interimar al Procurorului-şef al Procuraturii mun.Chişinău, şef-interimar al Oficiului Ciocana. La 19.12.2018 de către domnul Ion Munteanu a fost emis răspunsul nr.11028. Reieşind din răspunsurile sus-enumerate: 1. Atît Bogdan Zumbreanu, cît şi Viorel Morari şi Ion Munteanu s-au referit la o altă cauză în mod neglijent; 2. Nu am fost audiat, după cum am solicitat; 3. Nu s-au examinat materialele cauzei la care m-am referit; 4. S-a făcut un răspuns superficial şi ilegal; Acţiunile persoanelor în cauză mai degrabă atestă o neglijenţă în serviciu sau un sabotaj, abuz de funcţii ori o favorizare de crimă. Cu cele invocate mai sus, recent m-am adresat şi Pricurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale dnul Nicolaie Chitoroagă, că şi Procurorului-şef al Procuraturii mun. Chişinău dnului Ştefan Şaptefraţi. Deşi sunt convins că atît dnul Nicolaie Chitoroagă, cît şi dnul Ştefan Şaptefraţi nu v-or da curs cererilor mele, am hotărît să mă adresez nemijlocit către Dvs cu prezenta cerere. Dacă examinaţi mai profund cele expuse, reiesă că Legea cu privire la Procuratură aproape că nu funcţionează din cauza atitudinii neglijente a funcţionarilor din procuraturilie respective, incliv şi a Procurorului General. Luînd în consideraţie faptul că Partidul Democrat este un partid de guvernare, are o serie de deputaţi parlamentari competenţi, rog prin intermediul lor să verificaţi această cerere şi a întreprinde măsuri pentru executarea corectă sub toate aspectele a Legii cu privire la Procuratură şi informa personal Preşedintele Partidului Democrat despre comportamentul neadecvat şi ilegal a procurorilor care duce la denaturarea esenţială a legii date. Conform Legii cu privire la petiţionare, odată ce contestez în faţa conducerii Partidului Democrat acţiunile ilegale a procurorilor implicaţi pe cazurile mele, solicit de a nu remite la examinare prezenta cerere către organele procuraturii, ci a insista ca fracţiunea Partidului Democrat în Parlamentul RM să examineze şi să se expună asupra circumstanţelor de fapt şi de drept al aceste cereri. Suplimentar, la examinarea prezentei cereri rog să luaţi în consideraţie şi următoatele: 1. https://curaj.tv/2018/03/08/se-pare-ca-dosarul-penal-ion-tabora-a-fost-fabricat/ 2. https://anticoruptie.md/ro/sesizari/sesizare-in-justiie 3. https://anticoruptie.md/ro/sesizari/rog-sfiu-audiat-la-ip-15-cricova ş.a. Acest fapt este soldat cu: a) https://pbpartners.wordpress.com/2018/01/27/mama-cu-3-copii-minori-evacuata-din-locuinta-urmare-a-unor-proceduri-judiciare-suspecte-remediile-nationale-inefective/ b) https://telegraph.md/mama-cu-3-copii-minori-evacuata-din-locuinta-ca-urmare-a-unor-proceduri-judiciare-suspecte/ c) http://trm.md/ro/social/o-mama-cu-trei-copii-risca-sa-ramana-pe-drumuri/ ş.a. Conştientizaţi că abuzurile declanşate împotriva mea şi nu numai, depăşesc orice bun simţ? Cu respect Taboră Ion

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Taboră Ion
16/05/2019

Comments