DOC//Finul lui Gheorghe Cavcaliuc, la un pas de a-și pierde funcția

Viorica Mija
25/05/2023
Colaj CIJM

Șeful Direcției relații internaționale și asistență externă din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP) al Ministerului Afacerilor Interne, Vladimir Negura, fin de cununie al fostului șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a pierdut în instanța de apel litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Magistrații au considerat drept neîntemeiate motivele apelului. Asta, după ce ANI a constatat, la începutul anului 2023,  încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale, dar și o avere nejustificată de peste 245 de mii de lei. Anticoruptie.md a scris că Vladimir Negura, fiind propulsat de Gheorghe Cavcaliuc, a obținut într-un singur an gradul de maior, iar apoi pe cel de locotenent colonel de Poliție.

Vladimir Negura a contestat actul de constatare ANI pe 2 martie 2023. În acțiunea înaintată în contencios administrativ a solicitat anularea actului administrativ individual defavorabil emis de autoritate la 30 ianuarie 2023, invocând „pericolul iminent de producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea în continuare a actului”, dar și „existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ”. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău i-a respins însă cererea. Totuși, încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. În cazul rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, prin care se confirmă existența averii nejustificate, Vladimir Negură va pierde dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani. Totodată, ANI va fi obligat să sesizeze, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a acestuia, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

În data de 30 ianuarie 2023, ANI a constatat că Vladimir Negura a încălcat regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale. Tot în același act se face referință la „o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de peste 245 de mii de lei pentru anul 2017, diferență ce a fost constatată între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, şi averea dobândită, pe de altă parte în timpul exercitării funcțiilor publice cu statut special de către Vladimir Negura”.

„Inspectorul de integritate nu a luat în calcul sumele donate de părinții lui Vladimir Negura, şi anume 100 000 de lei – 2017, 20 000 de euro (395 970 de lei) – 25.08.2019 și 50 000 de euro (988 630 de lei) – 13.04.2020, în total au fost efectuate donații în sumă de 1 484 600 de lei, din motiv că subiectul declarării nu a putut demonstra proveniența sumelor donate, iar potrivit informaţiilor acumulate şi procesate se observă că părinții acestuia nu ar fi dispus de mijloace financiare pentru a face donațiile indicate de Vladimir Negura în declarațiile de avere şi interese personale pentru anii 2017, 2019 și 2020”, se arăta în actul de constatare.

Cea mai frecventă încălcare depistată de Autoritatea Națională de Integritate în declarațiile funcționarilor rămân a fi conflictul de interese și averea nejustificată. Astfel, În anul 2022 inspectorii de integritate au recepționat prin sistemul de repartizare aleatorie 606 petiții și sesizări privind eventuale încălcări ale regimurilor: averii și intereselor personale – 223; conflictului de interese – 285; incompatibilităților – 85; restricțiilor și limitărilor – 13. Urmare a verificării prealabile a petițiilor și sesizărilor enunțate, au fost întocmite 590 procese-verbale, și anume: 133 de inițiere a controlului (22,5%) și 457 de refuz în inițiere a controlului (77,5%). Totodată, în perioada de raportare au fost finalizate 358 proceduri de control și întocmite acte de constatare, ce includ: 165 acte de constatare a încălcării (46%) și 193 de încetare a controlului (54%). Totodată, pe rolul instanțelor de judecată se aflau 426 dosare, din care: 311 dosare – contestarea actelor de constatare al inspectorului de integritate, ce includ: - 40 - privind regimul juridic al averii și a intereselor personale; - 198 – privind regimul juridic al conflictului de interese; - 67 – privind regimul juridic al incompatibilităților; - 6 - privind regimul juridic al restricțiilor și limitărilor. 

Conform portalului vreauinfo.md, anul trecut, din numărul total de acte de constatare emise în privința aleșilor locali, de exemplu, 13 acte de constatare au fost contestate la Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție, din totalul de 59 de acte emise de inspectorii de integritate. Cea mai „populară” abatere este conflictul de interese. 

În anul 2022, Autoritatea a câștigat definitiv (în recurs) 55 dosare aflate pe rol în instanțele de judecată (conflict de interese – 40; incompatibilitate – 10; omisiuni în declarația de avere – 1; acțiuni privind nulitatea actelor – 3 și litigiu de muncă – 1). Totodată, au fost pierdute definitiv 10 dosare (averi și interese personale – 1, conflict de interese – 4; incompatibilitate – 4; omisiuni în declarația de avere – 1). 

 

Acest material este realizat în cadrul campaniei de promovare organizată de către A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” și este parte a proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Britanică și implementat de Internews în Moldova și Freedom House, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice. Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar viziunea Ambasadei Britanice, USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

Viorica Mija
25/05/2023
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii