Bază de date // Cum au fost distribuite resursele financiare ale Fondului Ecologic Național în perioada 2011-2016

Valeriu Ciorbă
25/01/2018

Peste 2,1 miliarde de lei a aprobat spre finanțare Fondul Ecologic Național pe durata anilor 2011-2016. Sumele respective au fost alocate pentru 1.771 de proiecte, aprobate în baza solicitărilor de suport financiar făcute de autoritățile publice centrale și locale, instituții de cercetare, învățământ, medicale, culturale, precum și instituții religioase, mass media și companii private. Informația despre cum au fost distribuite resursele FEN a fost descărcată și prelucrată și poate fi vizualizată într-o bază de date pe pagina web OpenMD.info.

În anii 2011-2016, Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Național s-a întrunit în 33 de ședințe, aprobând peste 1.700 de proiecte. Anual, consiliul s-a întrunit în ședințe între patru și șapte ori. De cinci ori au fost convocate ședințe la care au fost aprobate spre finanțare doar câte un singur proiect. Consiliul a mai fost convocat o dată pentru două proiecte și încă o dată pentru alte șase proiecte. În cadrul celorlalte ședințe au fost aprobate spre finanțare de la 19 la 163 de proiecte, sumele totale aprobate variind între câteva milioane și 230 de milioane de lei.

Cele mai multe decizii de acordare a suportului au fost pentru proiectele depuse de primării (72,9%), asociațiile obștești (6,4%), urmate de autoritățile publice centrale (6,3%). În total sunt 17 categorii de beneficiari, printre care se numără instituții de cercetare, învățământ, medicale, culturale, precum și instituții religioase, mass media și companii private.

Primăriile au obținut cele mai multe finanțări - în sumă de 1,58 miliarde de lei, agențiile de stat - 125,84 milioane de lei, întreprinderile de stat - 117,46 milioane de lei, consiliile raionale - 96,78 milioane. Cele mai puține finanțări au obținut două instituții de cultură (în total 172,2 mii de lei), o gospodărie țărănească (500 de mii de lei) și instituțiile media (în total 1,17 milioane de lei).

Printre autoritățile publice locale, care au beneficiat de cele mai multe fonduri sunt: Primăria orașului Nisporeni – 36,99 milioane de lei pentru proiectul Aprovizionarea cu apă din râul Prut a oraşului Nisporeni, satului Grozeşti şi comunei Vărzăreşti (Etapa I) în sumă de 6,05 milioane de lei și proiectul Reabilitarea sistemului de aprivizionare cu apă din r. Prut a primăriei oraşului Nisporeni şi a primăriilor Grozeşti şi Vărzăreşti (etapele I-IV) în sumă totală de 30 de milioane 939 de mii de lei. Următoarele în topul primăriilor cu cele mai mari finanțări sunt primăriile Măgdăcești, Criuleni (25,77 milioane de lei), Costești, Ialoveni (24 de milioane de lei) și Sipoteni, Călărași (20,09 milioane de lei).

La polul opus se situează primăriile care au obținut finanțări minime pentru proiectele depuse, între care cele din Congaz, UTA Găgăuzia (15,63 mii de lei), Cioara (18,67 mii de lei) și Obileni (21,41 mii de lei) ,ambele din raionul Hâncești.

Consiliul raional Fălești a avut cele mai bănoase proiecte (29,46 milioane lei), iar Consiliul raional Cantermir – cele mai mici proiecte, cu mai puține resurse financiare (27,01 mii lei).

Autoritățile publice centrale, agențiile și întreprinderile de stat, oficiile și unitățile de implementare au primit în total peste 349 de milioane de lei. O mare parte din acești bani i-a revenit fostului Minister al Mediului și instituțiilor subordonate.

Mănăstirea „Marta și Maria” din Hagimus, Căușeni a primit peste 7,3 milioane de lei pentru stoparea alunecărilor de teren, reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Biserica din Tartaul, Cantemir a primit doar 30 de mii de lei pentru amenajarea fântânii și izvorului.

Curtea de Conturi a efectuat două controale de audit la Fondul Ecologic Național, în cadrul cărora a constatat mai multe neregularități în activitatea acestuia. Raportul pe perioada anilor 2008-2009 constată existența problemelor/deficiențelor majore la gestionarea mijloacelor fondului, iar raportul pentru anul 2012 constată absența unor proceduri standardizate și formalizate privind evaluarea impactului, aprobarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național, inclusiv privind criteriile de selectare a proiectelor spre examinare la Consiliul de administrare al FEN.

Pagina web oficială a Fondului Ecologic Național conține listele anuale ale proiectelor aprobate spre finanțare în perioada 2011-2016, precum și trei rapoarte sumare privind activitatea fondului pentru perioada 2010-2016. Informații privind componența Consiliului de Administrare al fondului nu este plasată pe pagina web respectivă.

Acest articol a fost elaborat cu sprijinul proiectului „Consolidarea capacităților societății civile în domeniul utilizării datelor deschise”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și finanțat de programul Republicii Slovace de Transfer al Cunoștințelor și Experienței de Tranziție al SlovakAid. Toate opiniile aparțin autorilor/autorului și nu reflectă poziția oficială a PNUD Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Slovace sau afiliaților acestora.

Valeriu Ciorbă
25/01/2018Become a Patron!

TestRapid

Comentarii