Administraţia de Stat a Drumurilor, comasată cu 10 întreprinderi regionale

Mihaela Cibotaru
29/03/2023
CIJM

Gestionarea drumurilor naționale va fi modificată, prin comasarea Administrației de Stat a Drumurilor (ASD) cu 10 întreprinderi regionale de întreținere a drumurilor. Guvernul a votat, miercuri, în pofida faptului că experţii au reclamat mai multe lacune.  Guvernul consideră că modificările operate vor îmbunătăți administrarea drumurilor.

Potrivit modificărilor, structura rezultată în urma fuzionării ASD cu întreprinderile regionale va avea statut de societate pe acţiuni cu capital integral de stat și se va numi Administrația Națională a Drumurilor SA.

Experţii de la organizaţia neguvernamentală Expert-Grup consideră că modificarea modalității de gestionare a drumurilor propusă nu este coerentă cu viziunea statului privind reforma sectorului de întreținere a drumurilor publice, promovată pe parcursul ultimilor 15 ani. Potrivit unei opinii publicate, anterior Guvernul considera că „Însăși structura întreprinderilor în care statul deține majoritatea activelor, fără participarea investitorilor privați, împiedică dezvoltarea acestora ca contractanți serioși într-o economie de piață”.

La fel, experții opinează că reorganizarea propusă nu este coerentă cu obiectivele partenerilor externi ai Republicii Moldova, stabilite în Proiectul de Susținere a Programului din Sectorul Drumurilor. În cadrul proiectelor „Reabilitarea Drumurilor în Moldova” au fost semnate acorduri de finanțare, împrumut și grant cu parteneri externi. „Valoarea totală a investițiilor în infrastructură în cadrul proiectului „Reabilitarea drumurilor în Moldova III” se ridică la suma de EUR 183 mil, iar în cadrul proiectului „Reabilitarea drumurilor în Moldova IV” la valoarea de EUR 415 mil”, se arată în opinie. Totodată, la capitolul impact ale proiectelor sunt indicate reforma sistemului de întreținere de rutină a drumurilor; extinderea sectorului privat prin atribuirea tuturor contractelor de întreținere periodică în baza licitațiilor competitive; continuarea reformei sistemului de întreținere a drumurilor prin dezvoltarea unei strategii pentru introducerea contractării bazate pe performanță.

Autorii opiniei subliniază că modificările propuse vor face imposibilă operaționalizarea contractelor multianuale de întreținere bazată pe performanță, care presupune contractarea unui nivel agreat de calitate a drumului, și nu facturarea cantității de lucrări de întreținere. „În cazul în care întreținerea este realizată de o singură întreprindere cu capital de stat care nu concurează cu sectorul privat și care este plătită pentru volumele de lucrări efectuate nu pentru un nivel agreat de serviciu, contractele multianuale bazate pe performanță nu mai pot fi operaționalizate”, se arată în opinie.

Nu mai puțin important, Expert-Grup consideră că modificările legii, în forma propusă, „determină apariția conflictului de interese dintre rolul de beneficiar și cel de executor al lucrărilor de întreținere a drumurilor - fapt ce amplifică riscul de corupție și de delapidare a fondurilor publice”. Totodată, crearea „unei singure mega-întreprinderi de administrare, întreținere, reabilitare și gestiune a drumurilor poate duce la distorsionarea pieței și la competiție neloială între compania de stat și agenții economici private”, consideră experții.

 

Mihaela Cibotaru
29/03/2023
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii