Antreprenorii pot solicita de la Guvern compensații pentru plata dobânzilor la credite // Executivul alocă 200 mln de lei

Crina Dumitriu
17/11/2022
FOTO: Anticoruptie.md

Antreprenorii pot solicita, începând cu luna noiembrie, compensații din partea Guvernului pentru plata dobânzilor la credite. Ajutorul este oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care dispune de un buget de 200 de milioane lei în acest sens.

„Măsurile sunt necesare în contextul atenuării șocurilor de majorare a dobânzilor la creditele contractate de întreprinderile mici și mijlocii. Compensațiile vor fi acordate începând cu luna noiembrie 2022, până în martie 2023, pentru perioadele de calcul august – decembrie anul curent, iar acestea nu vor depăși suma cumulativă de 300 de mii per agent economic”, precizează Guvernul, într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei.

 la data de 15 noiembrie curent,  a intrat în vigoare ”Regulamentul privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare contractate de întreprinderile mici și mijlocii”, aprobat prin HG nr. 780 din 9 noiembrie 2022. Potrivit prevederilor Regulamentului, ODA a fost abilitată să compenseze 2 puncte procentuale din dobânda aferentă creditelor investiționale cu sold activ la situația din 01 august 2022.

Compensațiile urmează a fi acordate pentru perioadele de calcul august – decembrie curent, iar acestea nu vor depăși suma cumulativă de 300 mii lei per agent economic. Sunt eligibile spre compensare creditele investiționale acordate în lei, cu excepția creditelor contractate pentru procurarea autoturismelor sau imobilelor cu destinație locativă.  

Beneficiari ai compensației sunt ÎMM-urile care întrunesc cumulativ, următoarele condiții: 

• sunt clasificate în condițiile Legii 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și nu cad sub incidența art. 12. (3) din Legea menționată;

• destinația creditului investițional se încadrează în domeniile de activitate în conformitate cu anexa la Regulament;

• dețin un credit investițional cu sold activ la situația din 1 august 2022, care a fost contractat pentru o perioadă de cel puțin 24 luni. Se consideră eligibile pentru compensare inclusiv creditele investiționale refinanțate, cu condiția că termenul scadent al contractului de credit inițial, cumulativ cu termenul contractului refinanțat depășește 24 luni;

• creditul investițional pentru care se solicită compensarea este clasificat în categoria de risc ”Standard”, ”Supravegheat” sau care sunt reclasificate în categoria ”Substandard” ca efect al prelungirii și/sau renegocierii, conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011;

• au achitat dobânda către Creditor, care se solicită a fi compensată.

Cererile de compensare vor putea fi depuse în format online începând cu data de 21 noiembrie 2022 până la data de 28 februarie 2023.

Pentru a solicita aceste compensații, antreprenorii vor accesa pagina web a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului sau să apeleze la numărul de telefon +373 22 225 799.
 

Crina Dumitriu
17/11/2022Follow us on Telegram

Comentarii