Averile demnitarilor, sub lupa ANI: A fost dat startul procesului de verificare al declarațiilor de avere pentru anul 2019

Julieta Savițchi
27/05/2020

Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2019 ale funcționarilor pubici vor fi verificate de către inspectorii de integritate. Președinta Autorității Naționale de Integritate (ANI), Rodica Antoci, a semnat un ordin cu privire la controlul obligatoriu, din oficiu, al declarațiior de avere depuse de funcționarii publici.

În document se mai stipulează că vor fi efectuate controale obligatorii, din oficiu, ale declarațiilor anuale de avere și intereselor personale, selectate în mod aleatoriu, depuse pentru anul 2019 de către procurorii, membrii Guvernului Republicii Moldova, președinți și vicepreședinți de raioane, primari, viceprimari, pretorii și vicepretorii din cadrul autorităților publice locale, de toate nivelurile.

Listele nominale ale subiecților vizați vor fi întocmite de către inspectorii de integritate și vor fi transmise pentru aprobare conducerii ANI. Ulterior, declarațiile selectate și aprobate vor fi repartizate aleatoriu către inspectorii de integritate pentru efectuarea controlului, prin intermediul sistemului informațional automatizat „e-Integritate”.

 Totodată, inspectorii de integritate vor fi obligați să raporteze săptămânal conducerii ANI despre lucrul efectuat.

Solicitată de reporterii portalului Anticorupție.md, Cristina Țărnă, fostă directoare-adjunctă a Centrului Național Anticorupție, a declarat că este puțin probabil ca lista funcționarilor supuși verificărilor să nu fie una subiectivă. „Conducerea ANI ar fi trebuit să stabilească niște criterii la elaborarea acestor liste, să fie stabilite niște priorități. Consider că în primul rând ar trebui să fie supuse verificărilor declarațiile deputaților, ale membrilor Guvernului, unde planează cele mai mari suspiciuni de corupție. Apoi să treacă la verificarea judecătorilor și procurorilor, în special ale conducătorilor instituțiilor din domeniul justiției. Sperăm că aceste liste nu se vor limita la primari și consilieri locali din sate. Nu văd sensul acestor verificări dacă nu vor fi supuși controlului funcționarii din instituțiile asupra cărora există cele mai mari suspiciuni de corupție”, a declarat experta.

Julieta Savițchi
27/05/2020

Comentarii