Avocatul Poporului solicită abrogarea deciziei privind suspendarea licenţelor de emisie pentru cele 6 posturi de televiziune

Anticorupţie.md
21/12/2022
cijm

Instituţia Avocatului Poporului solicită Comisiei Situații Excepționale (CSI) examinarea oportunității de revizuire sau abrogare a deciziei privind suspendarea licenței de emisie a unor furnizori de servicii media ca „să asigure un echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și securitate informațională”.

Instituţia anunţă că  Avocatul Poporului, Ceslav Panico a inițiat un proces de documentare a argumentelor și necesităților care au stat la baza emiterii unei astfel de Dispoziții, și a expediat un demers către CSE și Consiliul Audiovizualului.

Ombudsmanul consideră că, prevederile pct.9 din dispoziţia nr. 54 a CSE restrânge exerciţiul drepturilor fundamentale la libertatea exprimării și a dreptului la proprietate, în contextul în care nu va fi demonstrat echilibru sau proporţionalitate între restrângerea acestor drepturi şi scopul urmărit. În opinia Ombudsmanului, norma respectivă ar putea institui o restrângere nejustificată a drepturilor fundamentale şi ar putea să nu corespundă criteriilor prevăzute de articolul 54 din Constituţie.

„Prin adoptarea măsurilor respective autoritățile au depășit limita de asigurare a condiției respectării ingerinței minime în asigurarea unui echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și asigurarea securității informaționale. De asemenea, arogarea acestor competențe de către CSE în locul instanței de judecată, încalcă principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat garantat de art.6 din Constituție”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Potrivit documentului, măsurile de suspendare trebuie efectuate de un control judiciar veritabil prin care să se respecte standardele unui proces echitabil, măsuri care ar trebui evaluate în lumina testului a trei cerințe ale ingerinței legale, și anume criteriile legalității (prevăzută de lege), legitimității (urmărește un scop legitim), necesității și proporționalității (necesară într-o societate democratică).

„Ombudsmanul atrage o atenție deosebită asupra standardelor internaționale și naționale în materia drepturilor fundamentale enunțate, care trebuie a luate în considerare la luarea deciziei de suspendare a licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale, precum și luarea acestei decizii prin intermediul CSE, fapt ce ar putea crea un precedent juridic periculos pentru Republica Moldova, ceea ce este necesar de a fi evitat”, se menţionează în comunicat.

Avocatul Poporului recomandă autorităților să identifice alte măsuri alternative mai puțin intruzive, care au o legătură rațională cu scopul legitim urmărit, în special,  asigurarea respectării standardelor în materia libertății de exprimare și dreptul la proprietate. Iar măsurile de suspendare să fie evaluate exclusiv de către instanța de judecată în cadrul respectării garanțiilor unui proces echitabil, și în lumina testului de legalitate și legitimitate, necesare într-o societate democratică.

La 16 decembrie, CSE a dispus suspendarea licenței de emisie a șase servicii media audiovizuale de televiziune: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.

„În scopul protejării spațiului informațional național și prevenirii riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice, având la bază lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale, precum și multiplele constatări ale Consiliului Audiovizualului pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina, pe perioada stării de urgență se suspendă licența de emisie a șase servicii media audiovizuale de televiziune: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV”, se arată în comunicatul Comisiei pentru Situații Excepționale.

Mai multe partide din opoziţia pro-rusă au criticat dur guvernarea pentru decizia respectivă, acuzând-o de limitarea dreptului la exprimare şi a libertăţii presei.

Anticorupţie.md
21/12/2022Follow us on Telegram

Comentarii