Ce pedepse au primit executorii judecătorești în 2018 pentru abuzurile lor

Anticoruptie.md
04/03/2019
Foto: www.unej.md

În 2018 au fost examinate 407 petiții ce țin de activitatea executorilor judecătorești. Tergiversarea executării hotărârilor judecătorești este una dintre problemele care au provocat prejudicii de milioane de lei Republicii Moldova, se menționează într-un raport al Ministerului Justiției. 

Ministerul Justiției a adresat 48 de sesizări la adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, dintre care zece au fost declarate admisibile pentru examinare în fond. În decursul anului 2018, au fost examinate 407 petiții ce țin de activitatea executorilor judecătorești. Având în vedere problemele abordate în petițiile examinate, Ministerul Justiției a adresat 48 de sesizări la adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, dintre care zece au fost declarate admisibile pentru examinare în fond.

În perioada anului 2018, la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești de pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești au fost înregistrate 184 de sesizări. Din numărul total de sesizări au fost aplicate sancțiuni în 34 de cazuri, după cum urmează: a) amendă de la 30 la 600 u.c. – în 14 cazuri; b) avertisment/mustrare cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de 4/8/24 ore academice – în 14 cazuri; c) suspendarea activității pe 6 luni – în 2 cazuri; d) retragerea licenței de executor judecătoresc – în 4 cazuri.

În șase cauze examinarea în fond a fost suspendată până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanța de judecată. În vederea asigurării activității, Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești a fost demarat la sfârșitul lui decembrie 2018 concursul pentru selectarea în calitate de membru al Colegiului a unui reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului și a unui reprezentant al societății civile în calitate de membru permanent și a membrilor supleanți.

Ministerul Justiției, în limitele competenței sale, supraveghează și efectuează controlul activității executorilor judecătorești; eliberează și retrage licențe pentru activitatea executorilor judecătorești și dispune suspendarea acestuia; ține Registrul executorilor judecătorești și eliberează extrase.

Anticoruptie.md
04/03/2019

Comentarii