Chiriile, legalizate // Cetățenii care dau în locațiune imobile trebuie să înregistreze contractele la Fisc și să achite un impozit de 7 %

Cornelia Cozonac
12/11/2021
Foto-simbol

Tot mai mulți cetățeni, care dau în chirie locuințe sau imobile pe care le au în proprietate, perfectează în mod legal actele de locațiune și înregistrează contractele la Serviciul Fiscal de Stat. Din venitul pe care îl au ei achită un impozit de 7% la bugetul public. De la începutul anului, la organele fiscale au fors înregistrate peste 14 300 de contracte de locațiune/chirie, în creștere cu aproape 25 la sută față de aceeași perioadă (10 luni) a anului trecut. 

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune. Astfel, în perioada lunilor ianuarie – octombrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat  cu 24,81% sau cu 3 552 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2020, se arată într-un comunicat de presă al Serviciului Fiscal de Stat.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat, au fost identificate 4 670 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 616 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 758,5 mii lei, penalități – 53 mii lei și amenzi – 111,5 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Reiterăm că, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, persoanele care dau în chirie/locațiune bunuri imobile trebuie să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Impozitul  se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Cornelia Cozonac
12/11/2021Become a Patron!

Comentarii