Comisie specială pentru verificarea candidaților la funcția de membri ai CSM și CSP

Ilie Gulca
19/01/2022
Consiliul Superior al Magistraturii. Foto: zdg.md

Integritatea candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) va fi evaluată de o comisie specială potrivit unui proiect aprobat miercuri de Guvern, care privește selectarea persoanelor care aspiră la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. 

„Procedura are scopul de a filtra candidații care au probleme de integritate, care au comis abateri de la principiile de etică, au averi cu mult mai mari decât veniturile oficiale declarate”, a subliniat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în cadrul ședinței de Guvern.

Conform proiectului de lege, comisia de evaluare va fi formată din șase membri: trei membri naționali vor fi numiți la propunerea fracțiunilor parlamentare, conform principiului proporționalității, și trei membri vor fi propuși de către partenerii de dezvoltare și aprobați cu votul a 3/5 dintre deputații aleși. 

Membrii comisiei vor evalua integritatea în temeiul unor cercetări extinse a activității profesionale a candidaților, a respectării în activitatea lor a unor standarde înalte de etică și profesionalism, precum și a lipsei unor acțiuni dubioase, în special care provoacă suspiciune despre o activitate de corupție.

De asemenea, Comisia de evaluare va analiza averea candidaților și a familiilor acestora, proveniența averilor, precum și corespunderea cheltuielilor candidaților cu veniturile lor și cele ale membrilor familiei. 

În cazul în care vor fi atestate discrepanțe mari între informația declarată de către candidat și situația reală, Comisia va transmite informațiile organelor de drept competente.

Decizia comisiei cu privire la nepromovarea evaluării integrității va servi drept temei juridic pentru neadmiterea candidatului la alegeri sau la concurs.

Proiectul de lege prevede obligația tuturor organelor și autorităților publice, registrelor publice, precum și a tuturor persoanelor private, inclusiv a băncilor, să furnizeze gratuit informațiile necesare pentru evaluarea candidaților, inclusiv despre averea persoanelor apropiate acestora. Documentul prevede și sancțiuni pentru nefurnizarea informației.

Deciziile comisiei vor putea fi contestate la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Pentru examinarea contestației, în cadrul CSJ va fi constituit un complet special, membrii căruia vor fi desemnați de către CSM și confirmați de către președintele Republicii Moldova prin decret.

Proiectul de lege propus va avea caracter limitat în timp și va avea efecte doar până la sfârșitul anului 2022. 

Ilie Gulca
19/01/2022Follow us on Telegram

Comentarii