CSJ a respins cererea lui Ghenadie Pavliuc privind strămutarea examinării plângerii depuse de președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu

Mariana Colun
24/09/2020
Radu Ţurcanu (stânga) şi Ghenadie Pavliuc (dreapta). Foto: inj.md, captură video Jurnal TV. Colaj: CIJM

Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au respins cererea înaintată de către vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Ghenadie Pavliuc, cu privire la strămutarea judecării plângerii depuse de președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii.

În august curent, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a depus o plângere, în ordinea articolului 313 Cod de procedură penală, „Plângerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii”, persoana interesată, ex-judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Mihai Murguleţ. Cererea a fost repartizată prin intermediul PIGD judecătorului Nicolae Corcea, care activează la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău. La 15 august, vicepreședintele instanței respective, Ghenadie Pavliuc, a înaintat în adresa Curții Supreme de Justiție o cerere prin care solicită strămutarea judecării plângerii depuse de către președintele Judecătoriei Chișinău la o altă instanță egală în grad.

În argumentarea cererii se menționează, că petiționarul este președintele Judecătoriei Chișinău, iar persoana interesată este ex-judecător care a activat în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Pavliuc argumenta că pentru asigurarea criteriilor obiective de imparțialitate a judecătorilor la examinarea acestei cauze, a încrederii justițiabililor în actul de justiție, evitarea tuturor suspiciunilor și pentru obținerea soluționării obiective, rapide și complete a cauzei, asigurării desfășurării normale a procesului, se impune strămutarea judecării cauzei respective de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la o altă instanță egală în grad.

Colegiul Penal a respins cererea, motivând că strămutarea cauzelor se permite numai în cazul în care prin aceasta se poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă și se asigură desfășurarea normală a procesului. În același timp, magistrații au explicat că strămutarea cauzei poate fi cerută de președintele instanței de judecată sau de una dintre părți, respectiv Pavliuc nu avea dreptul să solicite strămutarea examinării plângerii șefului său.

Amintim că la sfârșitul lunii iunie 2019, președintele CSJ, întreaga conducere a Judecătoriei Chișinău, șeful Inspecției Judiciare Nicolae Clima și ex-magistratul CSJ Oleg Sternioală au fost înlăturați de la exercitarea funcțiilor administrative, în baza sesizării judecătorului Mihai Murguleț. Potrivit acestuia, în 2018-2019 el a fost supus unor atacuri nejustificate din partea fostului șef al CSJ, Ion Druță, președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, și vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), Corneliu Guzun, care i-ar fi denigrat imaginea de judecător. Mihai Murguleț susținea că aceste atacuri au fost precedate de tentative de imixtiune în activitatea lui de înfăptuire a justiției din partea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, care ar fi intervenit cu solicitarea privind anularea unei măsuri de asigurare aplicate în cadrul unei cauze civile, cât și a lui Ion Druță, privind soluționarea unui dosar civil în favoarea unei persoane, solicitări respinse de judecător ca fiind ilegale și inadmisibile.

La 2 iulie 2019, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Procuraturii Generale să verifice informațiile expuse în sesizarea judecătorului. Procurorul general interimar, Igor Popa, a subliniat, într-o scrisoare adresată președintelui interimar al CSM, Dorel Musteață, că „nota nu corespunde cerințelor de formă și conținut a unei sesizări despre săvârșirea unei infracțiuni” și nu există temei pentru „verificarea alegațiilor” expuse de Murguleț. Ordonanța de neîncepere a urmăririi penale a fost anulată însă de procurorul general interimar Dumitru Robu și aceasta a fost expediată la Procuratura Anticorupție pentru realurea procesului penal, în vederea înlăturării omisiunilor admise. Ulterior, procurorii au respins nota informativă a magistratului Mihai Murguleț.

În ianuarie curent, Murguleț declara că este hărțuit de șefii săi. Judecătorul a dezvăluit, pe Harta Corupției, că în lipsa sa ar fi fost efectuat un control în biroul său, fiind ridicate toate dosarele aflate în examinare. În același timp, cererile cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului depuse de magistrat au fost respinse, pe numele său fiind înaintată o sesizare privind pornirea urmăririi penale pentru neglijența în serviciu.

Mariana Colun
24/09/2020

Comentarii